FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt24/08/2020

Vad gäller vid överlåtelse av upphovsrätt?

Jag driver en reklambyrå och har gjort en logotyp och grafisk profil till ett företag. Delar av detta jobb ligger i vår portfolio på hemsidan som jobbcase. Vilket ju är vanligt i vår bransch att visa upp referenser. Nu har vi brutit kontakten med kunden av andra orsaker och de kräver att vi tar bort bilderna från vår hemsida. De hävdar att de har den fullständiga rätten att visa sin logotyp och grafiska profil eftersom de förvärvat de ekonomiska rättigheterna. De menar att visa bilderna på vår hemsida görs i ett ekonomiskt syfte. Vi vill ju visa andra företag vad vi kan göra, så visst, i förlängningen så vill vi ju attrahera nya kunder. Så vad är det som gäller med upphovsrätten i detta fall. Vi har upphovsrätten till företagets logotyp och profil (brandbook). Men kan de tvinga oss att inte visa det någonstans?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär upphovsrätt?

Den som har skapat ett konstnärligt verk har som huvudregel upphovsrätt till verket enligt upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten kan sedan delas upp i de så kallade ideella rättigheterna och de ekonomiska rättigheterna. Med de ideella rättigheterna menas att upphovsmannen alltid har rätt att bli namngiven då verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Dessutom får verket inte användas på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn (3 § URL). Upphovsmannen får enligt de ekonomiska rättigheterna fritt förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL).

Kan upphovsrätten överlåtas?

De ideella rättigheterna är inte överlåtbara men de ekonomiska rättigheterna kan överlåtas (27 § URL). I din fråga nämner du att ni har upphovsrätten till företagets logotyp och profil. Det framgår även att företaget påstår sig ha förvärvat de ekonomiska rättigheterna till verken. Troligtvis finns det ett avtal mellan företaget och dig som reglerar vilka rättigheter som ska överlåtas osv. I det här avtalet kan det stå att företaget övertar samtliga rättigheter gällande logotypen och den grafiska profilen från upphovsmannen, bortsett från den icke överlåtbara ideella rätten. I sådana fall har du som upphovsman inte kvar de ekonomiska rättigheterna. Skulle det däremot inte finnas ett sådant avtal mellan er så har du fortfarande kvar ensamrätten till verket vilket även innebär att du kan hindra företaget från att använda ditt verk och kräva skadestånd vid ett upphovsrättsintrång.

Slutsats

Om kunden kan tvinga er att inte visa företagets logotyp och grafiska profil (brandbook) på er hemsida beror på vad som står i ert avtal. Jag råder dig på så sätt att se över ert avtal för att veta vad som gäller i er situation. Ett alternativ är annars att försöka nå en överenskommelse med företaget. Om du skulle behöva vidare hjälp råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?