Vad gäller vid köp och innehav av en kniv av typen karambit?

2021-03-14 i Övriga brott
FRÅGA
Jag undrar om det finns någon åldersgräns för köp och innehav av knivtypen karambit?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilka närmare specifikationer karambit-kniven som du kanske har i åtanke har, så jag ger dig ett mer allmänt hållet svar delvis präglat utifrån hur sådana knivar typiskt sett har för egenskaper. Din fråga handlar bara om själva åldersgränsen för köp och innehav, men den öppnar i sig upp för fler överväganden som jag också går igenom här nedan.

För det första gäller följande. Av lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) 1 § tredje stycket framgår att en åldersgräns gäller för vissa slags knivar. Det anges att stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (dvs. springstiletter eller springknivar) inte får innehas av personer under 21 år. Vissa knivar av typen karambit är tillverkade så att bladet kan skjutas in i skaftet, och träffas alltså av förbudet.

Därtill gäller enligt knivlagens 2 § att knogjärn, kaststjärnor eller "andra sådana föremål" som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa (vilket ju knivar av denna typ regelmässigt är) samt springstiletter eller springknivar (såsom en karambit enligt vad jag skrev ovan) inte får överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.

Är det så att den karambit du funderar på att skaffa är en sådan med ett blad som är "fast" i skaftet gäller följande för din egen del. Enligt knivlagen 1 § första stycket gäller att bl.a. knivar inte får innehas på allmän plats, inom grundskole- eller gymnasieskoleområde, eller i fordon på allmän plats. En karambit är i allmänhet alltså förbjuden på dessa typer av platser som kan betecknas som allmänna dvs. områden och platser dit allmänheten har tillträde.

En kniv av typen karambit har i princip som huvudsakliga (om inte enda) användningsområde att fungera som närstridsvapen. Innehav av knivar kan ibland ses som godtagbart eller nödvändigt enligt knivlagen (se särskilt 1 § andra stycket) såsom om man använder kniv på jobbet, men jag har själv svårt att se att en karambit någonsin skulle ses som ett naturligt inslag i gatubilden, som del i ens arbetsutrustning eller liknande. Knivlagens syfte har från början varit just att minska förekomsten av knivar och andra farliga föremål, mot bakgrund av våldsbrottsligheten i samhället.

Bryter man mot de ovannämnda förbuden kan man enligt knivlagen 4 § dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för brott mot knivlagen. I "ringa fall" döms visserligen inte till ansvar, men det bör tilläggas att det i lagens förarbeten (prop. 1987/88:98 s. 18) uttalats att innehav av gatustridsvapen (såsom en karambit, min egen anmärkning) bara i undantagsfall lär kunna anses som ringa.

Vad innebär detta för dig? Jag är medveten om att knivar av denna typ säljs och går att få tag på utan att försäljaren tar hänsyn till köparens ålder, t.ex. över Internet. En karambit i allmänhet kan du visserligen ha liggandes hemma eller på andra platser som inte är allmänna, om du är minst 21 år. Om du dock köper och bär med dig en sådan ut "på gatan" är alltså risken mycket stor att detta betraktas som ett brott om du t.ex. skulle bli avlägsnad från en plats, omhändertagen, eller gripen och visiterad i samband med något av detta av exempelvis en polis eller ordningsvakt. Är du under 21 år är det därtill brottsligt att inneha en karambit (av typen utfällbart blad) alldeles oavsett om du har den på allmän plats eller inte, alltså även hemma. Köp och innehav av en karambit är alltså kort sagt i största allmänhet inget jag själv skulle rekommendera, såvida du inte har åldern inne och endast t.ex. tänkt ha den hemma som samlarobjekt.

Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96531)