Vad gäller vid köp av alkohol och smuggelsprit som minderårig?

2019-07-21 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Vad för trolig påföljd skulle följa om man som 16-åring köper ett flak 4.5-procentig starkcider av en langare, men endast lyckas bära med sig nio st burkar hem och lämnar resten, och om alkoholen i värsta fall skulle ha varit smugglad? Är det att betrakta som ett ringa brott i termer av olovlig befattning med smuggelgods?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att svara på vad som gäller vid köp av alkohol som minderårig. Jag kommer även att besvara om jag anser att brottet olovlig befattning med smuggelgods är begånget och vad detta kan få för påföljder. De lagar som blir tillämpliga är alkohollagen och lagen om straff för smuggling.

Vad gäller för en minderårig som köper alkohol?

En minderårig som köper eller dricker alkohol är i sig inte ett brott som kan leda till en påföljd. Däremot så följer det av alkohollagen att det är brottsligt att köpa ut eller sälja alkohol till en person som är under 20 år (3 kap. 9 § AlkoholL). Den som bryter mot denna regel och förser alkohol till en minderårig kan dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt (11 kap. 7 § AlkoholL).

Vad gäller vid köp av smuggelgods?

För att brottet olovlig befattning med smuggelgods ska vara begånget så finns det några rekvisit som ska vara uppfyllda. Ett rekvisit som ska vara uppfyllt är att det ska vara någon av de i lagen uppräknade befattningar. I ditt fall så kommer förvärva vilket innebär att köpa vara ett rekvisit. Det krävs även att alkoholen du köper har varit föremål för just ett smuggelbrott.

Utöver dessa rekvisit som nämnts ovan så ska personen som utför köpet ha uppsåt i förhållande till att köpa alkohol som varit föremål för brott. Personen ska alltså vara medveten om följden av sitt handlande. Ett ansvar för köpet kommer att föreligga även om det är en liten mängd om förvärvet är till för att ersätta reguljär transaktion.

Har brottet olovlig befattning med smuggelgods begåtts så kan en påföljd ges. Straffskalan för detta brottet är böter eller fängelse i högst två år (12 § SmugglingL).

Slutord

Sammanfattningsvis så kan alkohol som en minderårig köper inte leda till någon påföljd eftersom handlingen inte är kriminaliserad. Vid köp av smuggelgods så kan det leda till ansvar och då kan böter eller fängelse i högst två år ges som påföljd. Hoppas att du fått svar på din fråga och att den varit till hjälp. Du är gärna skriva till oss på Lawline igen om du undrar något mer eller har andra frågor.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (982)
2021-07-31 Vass eller brott mot knivlagen
2021-07-30 Får man bära kniv på jobbet?
2021-07-30 Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?
2021-07-28 Är det brottsligt att undanhålla att man har en familj sedan tidigare, vid inledandet av en ny förbindelse?

Alla besvarade frågor (94568)