Vad gäller vid kameraövervakning?

Hej.

Jag arbetar som handledare/djurskötare på ett naturbruks gymnasium via ett bemanningsföretag. Skolan har mjölkkor och får. Samt växtodling.

Frågan uppkom i våras under lamnings säsong. En morgon kl. 04:45 när jag kom till fårstallet satt där en webbkamera i taket i stallet. Undersökte den närmare och upptäckte tillhörande router. Eftersom det var helg lät jag saken bero. Frågade förmannen om kameran, och hon kände inte till att det skulle sättas upp en kamera.Hon kontaktade personal på kontoret som hade köp och monterat upp kameran. Han svarade att det skulle vara bra att kunna övervaka djur,personal och elever att de sköter sina uppgifter. Magkänslan säger mig att sådant kräver tillstånd av länsstyrelse och skolledning. Fick inloggning efter en vecka. Även en av ämneslärarna har insisterat på att sätt gps taggar på skolans maskiner och få tillgång till elevernas positioner via deras telefoner. Min magkänsla och det jag kan läsa mig till är att det är olagligt att övervaka utan tillstånd på en skola. Det är väl inte hellre lagligt att personal skaffar sådan utrustning utan ledningens vetskap?

Vilka tillstånd skulle krävas för att en skola skulle övervaka personal och elever under skoltid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den nya kamerabevakningslagen (2018:1200) trädde i kraft 2018. Lagen innebär att det alltid krävs en ansökan om tillstånd för att bedriva kameraövervakning av en plats ditt allmänheten har tillträde om bevakningen drivs av 1) en myndighet eller 2) någon annan än en myndighet om de utför en uppgift av allmänt intresse, 7 § kameraövervakningslagen.

Vad som menas med ovanstående är att både kommunala och privata skolor har en skyldighet att göra en ansökan om tillstånd om de vill ha kameraövervakning på skolan. En sådan ansökan ska ske till Datainspektionen och det är alltså Datainspektionen som beslutar om ett tillstånd ska beviljas.

Det är också viktigt att det ska finnas ett tillräckligt tungt intresse av att kameraövervakning för att kameraövervakning ska få ske, annars beviljas inte ett sådant tillstånd. "Ett tungt" intresse är exempelvis för att det ska förebygga brott, upptäcka störningar av allmän ordning, förebygga olyckor eller utöva kontrollverksamhet, 8 § kameraövervakningslagen. Om bevakningen sker på en arbetsplats (såsom i ditt fall) krävs det också ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskommitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen, 11 § kameraövervakningslagen.

Vi kan alltså tänka oss i ditt fall att skolan har ett tillräckligt tungt intresse av att få installera kameraövervakning, eftersom de kan behöva utöva kontrollverksamhet eller förebygga olyckor på naturbruksgymnasiet. Det vi däremot inte vet är om skolan har ansökt om ett sådant tillstånd hos Datainspektionen, vilket det finns ett krav om. Jag föreslår därför att du ringer Datainspektionen och frågar om det finns ett sådant tillstånd, 08-657 61 000.

Det finns därutöver ett krav på att det måste ske upplysning om kameraövervakning, vilken måste synas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt, 15 § kameraövervakningslagen. Upplysningsplikten gäller i princip vid alla former av kameraövervakning och anledningen är naturligtvis att de som uppehåller sig inom bevakningsområdet ska vara medvetna om att de är övervakade.

Om någon bryter emot kravet på att ansöka om tillstånd eller bryter emot upplysningskravet har även Datainspektionen rätt att ta ut sanktionsavgifter.

Gällande GPS-taggar på skolans maskiner så ser jag inget egentligt hinder emot att skolan sätter upp sådana, eftersom det finns stor stöldrisk av dyra maskiner. Skolan kan därför ha ett berättigat intresse av att installera GPS på själva maskinerna.

Att däremot kräva att eleverna lämnar ut positioner via deras telefoner kan stå i strid med rätten till privatliv i 8 art. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, EKMR. Art. 8 i EKMR innebär rätten att få bli lämnad i fred och även rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Man skulle alltså kunna invända att det skulle vara alltför ingripande att få tillgång till elevernas positioner via deras telefoner, eftersom alla har en rätt till skydd för sitt privatliv.

Sammanfattningsvis anser jag att du ska ringa Datainspektionen och fråga om skolan överhuvudtaget har ett tillstånd. De har annars brustit i sina skyldigheter och kan få betala sanktioner. Du bör även upplysa Datainspektionen om att skolan inte har några tydliga skyltningar om att de bedriver kameraövervakning.

Hoppas att du fick svar på dina frågor och om du har fler frågor eller om något är oklart är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo