Vad gäller vid innehav av kniv?

2019-08-16 i Övriga brott
FRÅGA
Hej jag läste ett svar om scouter med knivar (jag är själv en) och undrar hur många och långa de får vara. Ett vanligt täljknivs blad är 11 cm långt, får det vara 13 cm lång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras i Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivL).

Huvudregeln är att innehav av kniv eller annat farligt föremål som kan användas vid brott mot liv och hälsa är förbjudet på allmän plats (1 § första stycket knivL). För att undantaget ska gälla så ska innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter vara befogat (1 § andras stycket knivL). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 1-2 § döms till böter eller fängelse i högst 6 månader alternativt 1 år vid grovt brott. Ringa fall döms inte till ansvar (4 § KnivL).

Det du som innehavare av en kniv ska ta hänsyn till är att ditt innehav ska alltid kunna motiveras, typiskt sett är det personer som yrkesmässigt använder knivar som får bära dessa på allmän plats men även personer som utövar jakt eller annan verksamhet där kniv är ett naturligt inslag, detta omfattar såklart scouter. Det är däremot inte att rekommendera att planlöst vandra runt med en kniv som kan användas som stickvapen, även om du omfattas av ovan nämnda kategorier. Särskilt om du befinner dig på en allmän plats där risken för våldsbrott är särskilt hög (idrottsevenemang eller krogmiljö).

Sammantaget så ska alltid innehavet vara befogat, motiverat och ursäktligt i förhållande till omständigheterna i övrigt. Knivens storlek är av betydelse i mån av hur sträng bedömningen av dessa kriterier blir - ju större kniv desto strängare bedömning. Det finns alltså ingen definierad måttstock för "hur stor kniven får vara". Min bedömning är att om det saknas anledning för dig att bära kniv bör du inte ta med den hemifrån, däremot om du är påväg, är eller har varit på en sammankomst då den typen av kniv du bär får anses vara befogat medför ditt innehav inget straffansvar. Värt att tillägga är att kniv aldrig får bäras i självförsvarssyfte.

Mitt resonemang tar ledning i NJA 2016 s.30.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (707)
2019-12-09 återtagande av saker i andras hem
2019-12-08 Olovlig indentitetsanvändning
2019-12-08 Pyramid schemes
2019-12-04 Är MK677 (Ibutamoren) dopningsklassat?

Alla besvarade frågor (75543)