Vad gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år?

2021-06-29 i Omyndiga
FRÅGA
HejsanDriver ett AB och håller har planer på att ingå i samarbete med diverse influensers på tillexempel Instagram, men lite fundersam hur det ser ut ifall personen i fråga är under 18 årDå de ska få en vara av oss för att göra reklam för denna på deras profil så behövs kontrakt för hur upplägget ska se ut inom samarbetet.Behövs målsmans underskrift på kontrakt för att det ska gälla eller är det inte möjligt från första börjar ifall personen är under 18?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år. Jag kommer att utgå ifrån att de samarbeten du beskriver baseras på avtal för varje samarbete och att det inte är fråga om någon anställning. Barn under 18 år är omyndiga och har därför en begränsad rättshandlingsförmåga. Det finns därför speciella regler om ingående av avtal för barn under 18 år och dessa kan hittas i föräldrabalken (FB).

Barn har en begränsad rättshandlingsförmåga

Utgångspunkten är att den som är under 18 år är omyndig och endast har en begränsad möjlighet att ingå avtal, ta emot gåvor och ta hand om sina tillgångar (9 kap. 1 § FB). Barn kan alltså inte ingå avtal på egen hand utan förmyndares (vilket oftast är föräldrarna) samtycke krävs för detta (9 kap. 6 § FB). Om ett barn ändå skulle ingå ett avtal utan samtycke så är detta avtal ogiltigt såvida inte förmyndaren samtycker i efterhand. Det bör även nämnas att ett avtal inte behöver vara uttryckligt utan även underförstådda samtycken är giltiga.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis krävs föräldrarnas samtycke för att ni ska få ingå avtal med influencers under 18 år. Detta samtycke behöver inte vara uttryckligt i form av till exempel en underskrift, utan det kan även vara underförstått.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?