Vad gäller vid gemensam vårdnad av barn och sjukvård?

2021-05-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har endel frågor kring vård ärende kring hälso-sjukvårdsärenden. Det gäller ett barn som är född 2017. Jag som pappa till mitt barn med gemensam vårdnad med mamman (separerade) har reagerat på att bonus-pappa i mammans relation gör vårdärende kring mitt barn utan min kännedom. Är detta rent lagligt och får det ske enligt lag med sådan bestämmande rätt och kontakt med läkare/vården utan min vetskap som pappa till mitt barn?(Har inte gemensamma vårdnadshavare vid delad vårdad det ansvaret och ingen annan?)Samt det som noterats vid mitt barns journal vid besök/kontakt med sjukvården är felaktigt av läkare/annan vårdpersonal i och med att jag inte fått information av mamman och det som är nedskrivet ej stämmer. Vad säger lagen kring detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Som vårdnadshavare har man en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB). Det stadgade innebär att enklare, mer vardagliga beslut, kan tas av föräldrarna individuellt medan mer livsavgörande beslut ska tas gemensamt.

Eftersom ni är två vårdnadshavare ska vissa beslut tas gemensamt när det gäller just sjukvård. Beslut om sjukvård kan anses som "livsavgörande". I det innefattas exempelvis att båda vårdnadshavarna måste vara överens om vaccination av barnet eller viss medicinering. Av förarbetena till bestämmelsen framkommer att besök på en vårdcentral på grund av barnsjukdomar i allmänhet kan anses höra till den dagliga omsorgen, men om det är vård av mer ingripande karaktär ska den andra vårdnadshavaren underrättas och beslut ska tas gemensamt (prop. 2011/12:53 s. 9). Om ditt barn exempelvis är lite snuvigt och behöver besöka vårdcentralen kan den andra föräldern göra det då det ligger inom den dagliga omsorgen. I det fallet torde det inte finnas något hinder mot att bonus-pappan hjälper till. Vid mer ingripande fall ska ni däremot vara överens.

I ert fall är det svårt att göra någon närmre bedömning om barnets mamma har tagit beslut som bör tas gemensamt av er eller ej. Utgångspunkten för den gemensamma vårdnaden är däremot att beslut som inte hör till den dagliga omsorgen ska tas gemensamt. Det finns alltid möjlighet att ansöka om ensam vårdnad, för att ha möjlighet att bestämma helt själv. Dock är det i regel bättre, för såväl föräldrar som barn, om man kan komma överens.

Min rekommendation i ditt fall är att du kontaktar familjerätten i din kommun. Familjerätten är, dess titel till trots, inte en domstol utan en del av socialtjänsten. I familjerätten kan ni boka tid för samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga och det krävs därför att ni båda ställer upp på det för att det ska vara aktuellt. Familjerättens medarbetare är professionella och möter dagligen föräldrar som har svårt att komma överens; det kan ofta vara en god idé att ha en neutral part som fördelar ordet och är behjälplig med att föräldrarna ska komma överens. För att komma i kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad. Förhoppningsvis kan ni i familjerätten komma överens om hur ni ska lägga upp kontakten med sjukvården (beroende vilken typ av vård det handlar om) och att ni kan få ett fungerande samarbete.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93181)