Vad gäller vid framkallning av annans fotografi för privat bruk?

Hej!

Är det lagligt att skicka in bilder till ett framkallnings-företag som jag inte har fotograferat själv, exempelvis en bild på en fin strand som jag hittat på internet, för att sen sätta upp på min egen vägg, alltså ett enda exemplar av varje bild för eget bruk?

Jag har själv läst litegrann om det här tidigare och dessutom diskuterat med andra som säger helt olika saker.


Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid framkallning av ett fotografi som någon annan tagit, för att använda det i privat bruk. Ett fotografi kan vara upphovsrättsligt skyddat och regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Upphovsmannen har en ensamrätt

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket om det är ett fotografiskt verk (1 kap. 1 § URL). En sådan upphovsrätt innebär att upphovsmannen har en uteslutande ensamrätt att framställa exemplar av detta fotografiska verk eller göra det tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL, 5 kap 49 a § URL). Utgångspunkten är alltså att det endast är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av fotografiet.

Undantag för framställning för privat bruk

Det finns dock ett undantag från upphovsmannens ensamrätt. Undantaget innebär att var och en får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk (2 kap. 12 § URL). Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet och för egen eller den närmaste familj - och vänkretsens räkning. Att skriva ut ett exemplar av ett fotografi för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk, vilket alltså är tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten, vilket troligtvis har gjorts om du hittat bilden på internet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har den som framställer en fotografisk bild en uteslutande ensamrätt för framställning av fotografiet. Det finns dock ett undantag från denna ensamrätt som innebär att var och en får framställa ett eller några få exemplar av fotografiet för privat bruk. Att framkalla ett exemplar av ett fotografi endast för att hänga upp det på väggen hemma får anses vara privat bruk och är därför tillåtet. Detta förutsätter dock att verket har offentliggjorts för allmänheten.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra BaydonoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000