Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?

2020-08-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag fick min Fars bostadsrätt 2011 och det står att det är engåva ,inte ett förskott av arv. Min far gick boer 2019 i april och nu vill min syster ha del i den. Jaghar total renoverat den, eftersom den var väldigt herslitene,sKan mina släktingar ko.ma och säga idag att dom ska ha pengar för den
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

Om förskott på arv stadgas att det endast är en presumtion, se 6 kap. 1 § Ärvdabalken.

Förskott på arv är vad en arvinge ska räkna av vid ett arvskifte. En gåva kommer som presumtion räknas vara ett förskott på arv om den som erhåller gåvan är en bröstarvinge till gåvogivaren.

Om fadern uttryckligen har skrivit att det inte är ett förskott på arv kommer det inte räknas av. Har din fader inte uttryckligen angett att gåvan inte ska räknas som förskott på arv kommer det presumeras vara ett förskott på ditt arv. Detta innebär då att, värdet av gåvan skall avräknas från din del av arvet efter fadern.

Det innebär dock inte att du måste betala någonting till dina syskon eller släktingar. Den som har fått ett förskott på arv är inte återbetalningsskyldig, se 6 kap. 4 § Ärvdabalken.

Din syster (och övriga släktingar) har, eftersom du som bröstarvinge har erhållit en gåva utan att det uttryckligen angivits något annat, rätt att åberopa reglerna om förskott på arv. Dock är du som gåvomottagare inte återbetalningsskyldig för gåvan. Det enda det innebär är att du måste avstå den delen av kvarlåtenskapen vid arvskiftet.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1193)
2021-02-24 Vad innebär förskott på arv?
2021-02-22 Har jag rätt att se min mammas testamente
2021-02-22 Måste förskott på arv skrivas in i testamente
2021-02-18 Vad anses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89499)