Vad gäller vid förskott på arv?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mamma har ett sommarhus som hon vill överlåta till min syster. Vi är två syskon och vi är helt överens. Vi vill göra detta som ett tidigt arvsskifte, dvs min syster får huset och jag får pengar. Vi undrar hur den transaktionen genomförs samt hur man gör ett rättvist och opartiskt bedömmande av sommarhusets marknadsvärde.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i ärvdabalk (ÄB).

För att åstadkomma rättvisa mellan arvingarna finns regler om förskott på arv. Reglerna innebär att gåvor som arvlåtaren överlämnat i livstiden kan komma att räknas av vid arvskiftet. Enligt 6 kap. 1 § ÄB presumerar man att en gåva till en bröstarvinge är ett förskott. Om en gåva överlämnats till en bröstarvinge utan några särskilda villkor, följer det alltså direkt av lagen att gåvan vid arvskiftet ska avräknas som förskott på arv. Om en gåva ska avräknas som förskott på arv, läggs värdet av gåvan till kvarlåtenskapen innan delning sker, 6 kap. 5 § ÄB. Avräkning ska ske med gåvans värde vid mottagandet, 6 kap. 4 § ÄB.

Jag tolkar din fråga som att du vill ha ditt förskott i form av pengar nu och inte vid arvsskiftet, om så inte är fallet får du gärna återkomma till oss. Det enda värde som kan fastställas genom opartiska värderingar är försäljningsvärdet eller marknadsvärdet, vilket kan göras genom att exempelvis anlita en mäklare.

Sammanfattningsvis behöver din mamma inte föreskrivna några särskilda villkor när hon ger pengarna respektive huset till dig och din syster, då detta kommer presumeras vara ett förskott.

Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?