FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv23/09/2020

Vad gäller vid förskott på arv?

vi vill sälja fritidshus till ett av två barn till ett pris 300.000 kr under marknadsvärdet . Kan vi då ta emot den summan som ett köp och skriva gåvobrev om 300.000 till henne.'Kan vi också skriva gåvobrev 300.000 till barn 2 som förskott på arv-för att detta ska bli helt rättvist

Marknadsvärde 1.300.000 kr

Taxeringsvärde 800.000 kr

Innebär då detta att arvet efter oss ger barn 2 300.000 mer?

Vi betalar reavinsten själva

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Det finns en presumtionsregel i 6 kap. 1 § första stycket ÄB som föreskriver att gåvor som man gett sina bröstarvingar skall avräknas så som förskott på arv om inte det föreskrivs annat eller det med tanke på omständigheterna får anses att det inte skulle vara ett förskott.

Att sälja en fastighet under marknadsvärde kan utgöra förskott på arv. Man utgår således från marknadsvärdet, Inte taxeringsvärde. Således räknas mellanskillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet som en gåva och den delen utgör ett förskott på arv.

Vid förskott på arv avräknas motsvarande värde från den mottagande bröstarvinges andel i det kommande arvet (jfr 6 kap. 3 § ÄB).

Slutsats

I ditt fall kan alltså 300.000 Kr utgöra förskott på arv. Om ni samtidigt ger bort 300.000 kr till barn 2 så har ju båda fått motsvarande "gåva", således kan ni istället för att det ska betraktas som förskott på arv förskriva i samband med gåvorna att det inte ska betraktas som förskott på arv. Således sker ingen särskild avräkning vid fördelning av er kvarlåtenskap. Ni bör samråda mer era barn hur ni bäst kan tänkas lösa situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare