Vad gäller vid förskott på arv?

2020-08-27 i Förskott på arv
FRÅGA
HejMin mamma har 2 barn jag och min syster. Mamma börjar bli till åren och vill sälja sin jordbruksfastighet för att få lite pengar att leva på. Jag är intresserad av att köpa fastigheten. Kan jag köpa fastigheten av henne där hon bestämmer priset vilket kan vara lägre en marknadsvärdet/taxeringsvärdet? Kan det bli några problem vid en senare tidpunkt om hon skulle gå bort.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsordningen är som sådan att den avlidnes barn ärver först, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingarna har dessutom rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Till exempel om A har två barn, har dessa två barn rätt till 50% vardera, detta utgör således deras arvslott. Laglotten blir därmed 25% vardera. Skulle arvlåtaren testamentera bort allt, har hans bröstarvingar fortfarande rätt till sin laglott och kan därmed jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Med detta sagt får man givetvis göra vad man vill med sin egendom, däremot har bröstarvingar i slutändan alltid rätt till sin laglott.

Gåvor som föräldrar ger till sina barn räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Med det menas att en sådan gåva räknas av den del av arvet bröstarvingen skulle fått. Denna avräkning av förskottet ska ske efter egendomens värde vid mottagandet och inte när arvlåtaren avlider (6 kap. 3 § ärvdabalken).

I ditt fall handlar det om en försäljning av egendom till lägre pris än marknadspriset. I ett sådant fall kan skillnaden mellan det egendomen är värd och det som det säljs för anses som en gåva. För att förtydliga kan jag ange ett räkneexempel:

Antag att egendomens marknadsvärde är 1 000 000 kr. Din mamma säljer detta till dig för 600 000 kr. Skillnaden, dvs. 400 000 kr, kan därmed anses som en gåva från din mamma till dig och då även ses som förskott på arv. För att förhindra att detta ska anses som förskott på arv kan ett gåvobrev upprättas som uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Det är givetvis då detta som gäller. Gåvan ska därmed inte räknas av som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis kan skillnaden på marknadsvärdet och priset du får köpa egendomen för anses som en gåva och därmed även som förskott på arv. Detta kan förhindras genom att skriva ett gåvobrev som beskriver att denna mellanskillnad inte ska utgöra förskott på arvet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1194)
2021-02-27 Förskott på arv
2021-02-24 Vad innebär förskott på arv?
2021-02-22 Har jag rätt att se min mammas testamente
2021-02-22 Måste förskott på arv skrivas in i testamente

Alla besvarade frågor (89616)