Vad gäller vid förskott på arv?

2017-09-09 i Förskott på arv
FRÅGA
Min pappa har gett mitt föräldrarhem som gåva till min syster visst har jag enl lag rätt att göra anspråk? Isåfall hur gör jag då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din pappa har rätt att göra vad han vill med sina tillgångar när han är i livet. Han får därmed ge bort ditt föräldrahem till din syster om han vill. ”Rätt” till en del av din pappas tillgångar i egenskap av hans dotter får du först när han går bort. Om han inte har upprättat ett testamente så får du och dina syskon som utgångspunkt dela lika på vad som finns kvar.
Om din pappa har upprättat ett gåvobrev där det står att huset inte ska vara förskott på arv, så kommer du inte kunna göra något anspråk på huset. Det räknas då inte som en del av något arv.

En gåva till sitt barn ska dock enligt ärvdabalken 6 kap 1 § förutsättas vara ett förskott på arv, om gåvogivaren inte särskilt uttryckt något annat. Om din syster redan har fått ett "förskott" på sitt arv, så finns bestämmelser i ärvdabalken som möjliggör för dig att efter din pappas död få en ökad del av det som finns kvar av arvet.
Om din pappa gav bort föräldrahuset till din syster som förskott på arv så ska man enligt ärvdabalken 6 kap 3 §, 4 §, 5 § nämligen räkna med huset som en tillgång i din pappas kvarlåtenskap, man räknar på husets värde vid gåvotillfället. Det totala saldot på kvarlåtenskapen som man får fram utgör "arvspotten" och ska delas på arvingarna i arvslotter. På din systers arvslott så drar man då av för husets värde och du får i och med det en större andel från övrig kvarlåtenskap. Hennes arvslott täcks så att säga av huset. Om värdet på huset är större än arvslotten så behöver din syster dock inte betala tillbaka något av husets värde, så länge du får ut din laglott som är hälften av den arvslott som du skulle få. Chansen är dock att värdet på kvarlåtenskapen är större än så och då får du en större del medan din syster inte får ut något ur övrig kvarlåtenskap, hon har redan fått sitt arv så att säga.

Du behöver alltså inte göra något anspråk nu, utan du får vänta tills din pappa går bort.
Mitt förslag till dig är att du frågar din pappa om huset är tänkt som ett förskott på arv och pratar med din pappa om innebörden av förskott.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1285)
2021-11-28 Räknas fri nyttjanderätt till bostadsrätt som förskott på arv?
2021-11-28 Hur skyddar man sitt arv?
2021-11-21 Arvsrättsliga konsekvenser av överlåtelse av fastighet till underpris
2021-11-20 Är en fastighet man får i gåva av sina föräldrar förskott på arv?

Alla besvarade frågor (97372)