Vad gäller vid försäljning av utmätt lägenhet?

2021-03-22 i Utmätning
FRÅGA
Lägenheten som jag bor i och som jag äger tillsammans med mina två bröder, har av kronofogden sålts på exekutiv auktion. Kronofogden kräver att jag måste vara ute ur lägenheten 1 månad efter avslutad auktion. Jag köper då en annan lägenhet som jag flyttar till. Sedan visar det sig att den budgivare som vann inte får något lån från banken och affären går då om intet. Jag som lämnade det näst högsta budet har då inte rätt att köpa lägenheten utan den ska långt senare läggas ut på ny auktion. Jag kommer under denna tid bli tvungen att betala dubbla hyror. Det är en av mina bröder som är aktuell hos kronofogden inte jag. Kan det verkligen vara så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utmätning och försäljning av utmätt egendom regleras i utsökningsbalken (UB). Vid försäljning på exekutiv auktion ska köpeskillingen för egendomen betalas genast efter det att ett bud har godtagits. Kronofogdemyndigheten får dock ge anstånd med betalningen utom i fråga om handpenning. Om köpeskillingen eller handpenning inte betalas genast efter det att budet har godtagits, ska egendomen bjudas ut på nytt. Om anstånd har getts, blir budet ogiltigt, om full betalning inte sker inom föreskriven tid (9 kap. 5 § UB). Det framgår således av lag att den normala gången är den Kronofogdemyndigheten informerat dig om. Att du la det näst högsta budet ger dig tyvärr inte rätt att köpa lägenheten. Enligt utsökningsbalkens regler gäller som synes att egendomen ska bjudas ut på nytt. Det innebär att ny auktion ska hållas.

Vad gäller betalningen för lägenhetens månadsavgift till föreningen är du och dina bröder solidariskt ansvariga. Det innebär att föreningen kan vända sig till vem av er den vill med krav om betalningen. Betalar ingen av er kan föreningen vända sig med krav om betalning till vem som helst av er. Så länge ni är ägare av lägenheten är ni betalningsskyldiga. Eftersom lägenheten inte sålts är ni därmed även skyldiga att tills vidare betala månadsavgiften.

Som svar på din fråga om det verkligen kan vara så är dessvärre svaret jakande. Du har ingen explicit rätt att köpa lägenheten genom att du la näst högsta budet. Så länge du och dina bröder är ägare till lägenheten är ni alltjämt betalningsskyldiga till föreningen för månadsavgiften.

Avslutningsvis kan informeras om att utmätt egendom inte måste säljas på offentlig auktion. Försäljning kan ske även under hand (9 kap. 1 § UB). Att utmätt egendom säljs under hand innebär att den säljs direkt, utan auktion. Utmätt egendom bör säljas under hand, om det är sannolikt att högre köpeskilling kan uppnås därigenom och sådan försäljning även i övrigt är ändamålsenlig (9 kap. 8 § UB). Du kan således kontakta Kronofogdemyndigheten och försöka föra en dialog. Om du exempelvis skulle kunna erbjuda så pass mycket att det är sannolikt att myndigheten får in mer pengar den vägen än på auktion kan det bli aktuellt. I annat fall är det tyvärr bara att avvakta inför nästa auktion.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (566)
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning

Alla besvarade frågor (96421)