Vad gäller vid folkbokföring vid dubbelt boende?

2021-06-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en bostadsrätt som jag har en inneboende i men jag är inte folkbokförd på den adressen måste jag vara det, jag har dubbelt boende så är 50% på de olika lägenheterna.Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven, det vill säga folkbokförd på den adress man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, minst en gång i veckan eller i samma omfattning under en månad (6 § och 7 § folkbokföringslagen).

Om man anses vara bosatt på fler än en fastighet, det vill säga dubbelt boende, så ska man anses bosatt på den fastighet där man med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslagen).

Omständigheter som kan få betydelse är arbetsförhållanden samt vart övriga familjen är bosatt, det vill säga maka och hemmavarande barn. Det kan också få betydelse om du övernattar mer i något av bostäderna, bostädernas standard och storlek.

Som svar på din fråga gäller att du ska vara bosatt på den lägenhet som du med samtliga omständigheter anses ha din egentliga hemvist. Det finns dock inte tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna avgöra det i detta svar. För att få ett mer klart svar på din fråga är min rekommendation att du hör av dig till oss igen antingen genom att skriva en gratis fråga eller boka tid med en av våra kunniga jurister.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1254)
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?
2021-11-14 Får jag bedriva näringsverksamhet i min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97362)