Vad gäller vid fastighetsförsäljning till bröstarvinge?

2019-07-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Vad gäller vid försäljning av fastighet från pappan, till ett av två helsyskon? Har det andra syskonet rätt till ersättning för det uteblivna arvet av fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) respektive eventuellt testamente.

Förskott på arv vid gåva

En gåva till en bröstarvinge när arvlåtaren fortfarande är i livet presumeras vara förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att gåvan räknas med när arvet beräknas och att gåvan sedan avräknas det bröstarvingen skulle erhållit som arvslott (6 kap. 5 § ÄB). Om gåvogivaren, i detta fallet din pappa, skriver att gåvan inte ska räknas som förskott på arv är det dock det som gäller och det andra syskonet har inte rätt till några pengar för uteblivet arv i annat fall än om gåvan givits under testamentsliknande former (7 kap. 4 § ÄB). I sådana fall ska gåvan läggas till kvarlåtenskapen när laglottens storlek beräknas.

Försäljning till bröstarvinge

Du skriver dock att fastigheten ska säljas av pappan till ett av syskonen. Detta vållar ju inga problem eftersom fastighetens värde kommer ersättas av en köpeskilling från syskonet. Vid eventuellt dödsfall kommer denna köpeskilling finnas i kvarlåtenskapen efter pappan (om inte pappan väljer att spendera dem) som sedan ska fördelas mellan syskonen och eventuella andra arvingar och testamentstagare. Det problematiska, där det även kan bli aktuellt med förskott på arv och dylikt, är när pappan ger bort fastigheten som gåva till ett av syskonen eller överlåter fastigheten till underpris.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1042)
2019-11-13 Kan en gåva villkoras som förskott på arv?
2019-11-12 Kan arvet delas till ut till barnen innan föräldern avlider?
2019-11-07 Kan arvinge bli återbetalningsskyldig för förskott på arv?
2019-11-06 Räknas en tomt i gåva som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (74577)