FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/01/2022

Vad gäller vid falska anklagelser för brott?

Min man har fått vetskap om att han är anmäld av ditt barn för sexuella övergrepp samt våld. Han är dock helt oskyldig (en mycket trasig familj är detta). Men vad ska man göra. Polisen säger heller inte exakt vad det gäller. Jobbigt med ovisshet och vad ska man göra!

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Falsk angivelse

Falsk angivelse regleras i 15 kap. 6 § brottsbalken (BrB). Brottet falsk angivelse begår den som anger en oskyldig till åtal med uppsåt att denne blir fälld till ansvar. Angivelsen måste vara riktad mot en bestämd och oskyldig person. Vidare kan angivelsen vara muntlig, skriftlig eller formlös. Straffet är fängelse i högst två år eller om brottet är ringa böter eller fängelse i högst sex månader.

Falsk tillvitelse

Falsk tillvitelse regleras i 15 kap. 7 § BrB. Det uppställs liknande krav för falsk angivelse och falsk tillvitelse. Det ska röra sig om en oskyldig person och gärningsmannen ska beskylla en person för ett brott. Den främsta skillnaden mellan brotten är att vid falsk tillvitelse är inte gärningsmannens syfte att det ska leda till ett åtal utan att det ska vara besvärande för den utsatta personen. I bestämmelsen anges att den som hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet döms för falsk tillvitelse. Straffet är fängelse i högst två år eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förtal

Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Uppgiften måste lämnas till någon annan än till den utpekade personen. Undantag från straffansvaret gäller om personen var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, förutsatt att han eller hon visar att uppgiften var sann eller han eller hon hade skälig grund för den.

Sammanfattning och råd

Det kan röra sig om falsk angivelse om man vill att din man ska bli fälld till ansvar. Annars kan brottet falsk tillvitelse bli aktuellt om man vill orsaka besvär för din man och syftet inte är att det ska leda till åtal. Eventuellt kan det röra sig om förtal om man har utpekat din man som brottslig inför andra människor. Om din man vill gå vidare med ärendet kan hon polisanmäla händelserna hos Polisen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Sara DjogicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”