Vad gäller vid en oväntad prishöjning hos frisören?

FRÅGA
Prishöjningar på behandlingar.. tex klippning hos frisör.. måste kunden informeras om att priset höjts innan arbetet utförs? Eller räcker det att sätta en skylt vid kassan att höjning skett?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande olika typer av tjänster som utförs på människor finns (konstigt nog) ingen tillämplig lag. Detta betyder dock knappast att t.ex. frisör kan bete sig hur som helst i sin frisörsalong. Inom juridiken används vanligtvis konsumenttjänstlagen (KTjL) vid dessa typer av tjänster, trots att lagen enligt lagtexten egentligen inte borde vara tillämplig (man använder en s.k. analog tillämpning).

Din fråga gäller en frisör som brustit i sin informationsplikt angående en prishöjning. Gällande denna oväntade prishöjning finns en bestämmelse som säger att om en näringsidkare lämnar en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överstigas med mer än 15 % (36 § andra stycket KTjL). Detta är en intressant paragraf för din frågeställning. Om vi antar att du som konsument alltid har klippt dig för t.ex. 200 sek hos din frisör, och helt plötsligt inser att det nu kostat dig 300 sek, kan man möjligen anse att din frisör, med denna prishöjning bryter mot den nyss nämnda paragrafen. Enligt denna kan endast frisören höja priset med 15 % av 200 dvs med 30 kr. Har du alltid klippt dig för en viss summa borde detta enligt mig vara synonymt med att frisören givit dig en ungefärlig prisuppgift. Därför anser jag att frisören måste meddela dig om en prisökning som överstiger 15 %, då du som kund utgår från att priset är detsamma som vid tidigare klippningar.

Det uppenbara problemet i din fråga är dock att frisören kommer hävda att denne har informerat om prishöjningen via sin skylt i kassan. Förmodligen är också denna skylt tillräcklig för att frisören ska fullgöra sin informationsplikt mot sina kunder, och frigöra sig från juridiskt ansvar enligt KtjL. Dock frigör sig frisören knappast från det moraliska ansvaret genom att lura sin kunder på detta sätt och troligtvis kommer en kund som blir lurad på detta sätt inte tillbaka. Den rimligaste konsekvensen i detta fall borde därmed enligt mig vara att sluta gå till denna frisör, då det juridiska ansvaret förmodligen kommer bli svårt att göra gällande.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?