Vad gäller vid dödsfall när både äktenskapsförord och testamente finns?

Hej!

Min pappa är omgift. Jag är hans enda barn.

Han har ett äktenskapsförord där det står att all egendom som var och en äger före under och efter äktenskapet, och all avkastning från egendomen, har den andre inte någon giftorätt i.

Men det finns oxå ett testamente där han testamenterar allt till sin fru.

Vad gäller vid min pappas bortgång?

MVH,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande testamenten återfinns i ärvdabalken (ÄB). Medan reglerna rörande äktenskapsförord återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag utgår ifrån att både äktenskapsförordet och testamentet uppfyller formkraven för respektive rättshandling (du kan dubbelkolla det genom dessa länkar, äktenskapsförord och testamente).

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord har inte samma effekt som ett testamente har. Lite enkelt kan man säga att äktenskapsförord gäller vid skilsmässa medan testamente gäller vid dödsfall. Ett äktenskapsförord kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods men ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, enligt 7 kap. 3 § ÄktB.

Testamente

I testamentet har din far skrivit att hans fru ska få ärva honom fullt ut. Det är möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel genom att skriva ett testamente som bestämmer hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, se 10 kap. 1 § ÄB. Den avlidne kan om denne så vill testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem den vill. Det finns dock ett undantag som kan hindra testamentet från att få full verkan i ert fall.

Undantaget är om man har bröstarvingar (barn), så kan den avlidne inte lämna sitt barn arvlöst. I vanliga fall har en bröstarvinge rätt till arvslott enligt2 kap. 1 § ÄB, du säger att du är hans enda barn vilket betyder att du skulle få ärva allt. Men i de fall det finns ett testamente finns en skyddande regel för bröstarvingar, laglotten. Laglottsskyddet ger bröstarvingar rätt till hälften av sin arvslott (enligt 7 kap. 1 § och 5 § ÄB).

Sammanfattning

Äktenskapsförordet gäller i de fall din far och hans fru skiljer sig och testamentet gäller i de fall din far dör medan han är gift med sin fru. Du som bröstarvinge har dock alltid rätt till din laglott även om din far testamenterat all sin kvarlåtenskap till sin fru.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning