Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?

2021-12-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi hyr en bostad ett hus som nu har sålts till en familj som inte är svenska medborgare kan dem säga upp vårt avtal när dem inte är fullbordade medborgare? Vi har bott i huset i 1,5 år och gården dem köpt har flera hus men vi bor i boningshuset. Vad gäller? Jag har 6 barn som går i skola i området och som har funktionsnedsättning som precis landat här efter flytten från Stockholm.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att den nya hyresvärden köpte bostaden som privatperson och inte som ett företag. Reglering kring hyresvärdar utanför näringsverksamhet regleras särskilt i Lag om uthyrning av egen bostad.

Hyresvärd utanför näringsverksamhet

Det är tyvärr så att hyresvärden kan säga upp avtalet när det gäller uthyrning av egenbostad (3 § andra stycket Lag om uthyrning av egen bostad). Detta innebär om den nya köparen väljer att säga upp avtalet behöver ni flytta vid månadsskiftet tre månader efter uppsägningen (3 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad). När man hyr från en hyresvärd som hyr ut bostaden i egenskap av privatperson har man inte besittningsskydd, det vill säga man har inte rätt till förlängning av avtalet (3 § tredje stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Medborgarskapets påverkan

Den nya familjens medborgarskap påverkar inte deras möjlighet att säga upp avtalet. Det finns inga paragrafer i vare sig hyreslagen, lag om uthyrning av egen bostad eller avtalslagen som gör skillnad mellan svenska medborgare och medborgare från andra länder.

Om avtalet blir uppsagt

Om ni blir av med er bostad och har behov av bistånd för att klara er rekommenderar jag er att vända er till socialtjänsten i er kommun för information om vilket stöd ni kan få av kommunen.

Jag hoppas att allt löser sig för er

Med vänliga hälsningar,

Haidar Chaer
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?