Vad gäller vid bodelning i samboförhållande med gemensam bostad?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo står på 50% var av en villa. Dock är det jag som betalade hela kontantinsatsen då 2010 när vi flyttade in. Vi har båda stått på lånen och haft gemensam ekonomi. Vi ska nu separera. Har jag rätt till alla pengar då jag ensam betalde kontantinsattsen? Ska vi dela rakt av? Eller delar man på det utöver kontaninsatsen som jag lagt? Vi har inte vart gifta, vi har två barn. Tyvärr har vi inte skrivit några papper.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen (SamboL) är tillämplig när ett samboförhållande upphör enligt 2 § SamboL. Vid upphörande av samboförhållande kan det bli aktuellt med en bodelning om någon av parterna begär det (8 § SamboL) och i så fall aktualiseras problematiken kring hur du och din sambo ska dela er bostad och ert bohag mellan er.

Vad gäller vid bodelning i samboförhållande?

Enligt 5 § 1 p. SamboL är den bostad som en av samborna äger, som är deras gemensamma hem och som huvudsakligen används för detta sambornas gemensamma bostad. Jag tolkar din fråga som att den villa som du och din sambo har bott i utgör er gemensamma bostad i den mening lagen avser.

I bodelningen ska samboegendom ingå. Samboegendom är enligt 3 § SamboL sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det verkar av frågan att döma som att ni förvärvat egendomen (villan) för gemensam användning och därför ska bostaden och det värde som finns i den vara med i en kommande bodelning, oavsett vem som är den faktiska ägaren.

När bodelningen genomförs ska samboegendomen som i ert fall, utöver bostaden, exempelvis kan vara de möbler som ni köpt till bostaden ingå och värdet på denna egendomsmassa beräknas enligt 12 § SamboL. När era respektive skulder är täckta enligt 13 § SamboL ska det därefter återstående värdet av samboegendomen delas lika mellan er enligt 14 § SamboL. Detta betyder att värdet av era gemensamma tillgångar räknas samman för att sedan delas på två.

Finns det några jämkningsmöjligheter?

Det kan i vissa fall vara möjligt att jämka en bodelning och i så fall korrigera bodelningen för att göra den mer rättvis mellan makar med olika stora tillgångar. Exempel på detta är när samborelationen varit kortvarig (15 § SamboL). I ert fall, när ni varit sambos i mer än fem år, är möjligheterna till jämkning liten och bodelningen ska med största sannolikhet genomföras enligt ovanstående.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har andra frågor är du varmt välkommen att fråga oss igen.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2997)
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

Alla besvarade frågor (95697)