Vad gäller vid avslag på ansökan om försörjningsstöd då sökanden har förändrade ekonomiska förutsättningar?

Har en närstående som som fått avslag på ansökan om försörjningsstöd ifrån kommunen då hans bostadssituation förändrats ifrån inneboende hos sin mor som han sett till intill hennes frånfälle. Tidigare har han beslut ifrån kommunen att han är berättigad till försörjningsstöd enl. 4 kap. 1par. socialtjänstlagen

Han har nu på uppmaning ifrån kommunen inkomma med uppgifter om driftskostnad på årsbasis för det boende han har nu efter förändringen som skett efter hans mors frånfälle. Hans boende är numer ett dödsbo med enbart driftskostnader på ca 50 t per år. Hans avtal om en hyra på 3 t. kronor per månad han hade vid tiden då hans mor ännu levde är nu upphävd med hänvisning till 4.1 soc. tjänstlagen. är det rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialnämnden (kommunen i din fråga) har till att börja med en skyldighet att utan dröjsmål inleda en utredning då det inkommer en ansökan om försörjningsstöd (11 kap 1 § Socialtjänstlagen) (SoL). För att socialtjänsten ska kunna genomföra en rimlig utredning av en persons behov av försörjningsstöd krävs dock att personen som ansöker om bistånd bidrar till utredningen bl.a. genom att lämna tillräckliga underlag kring sin ekonomiska situation (i detta fall driftskostnader osv).

Som jag tolkar din fråga är det förmodligen här det brister. Efter moderns frånfälle tycks det ha skett en så pass stor förändring av de ekonomiska förutsättningarna att socialtjänsten nu vill ha nya siffror. Det är då upp till din närstående att ge in nya underlag till socialtjänsten som visar på att han fortfarande ska ha rätt till försörjningsstöd.

Dock ska här poängteras att din närstående har en rätt att kräva en tydlig motivering från socialtjänsten kring varför han nu plötsligt blir nekad försörjningsstöd. I denna motivering bör det tydligt framgå varför beslutet blivit ett nekande beslut samt exakt vad det är för ytterligare underlag socialtjänsten behöver för att kunna fatta beslut i frågan om försörjningsstödet.

Vad gäller sista meningen i din fråga så är det inte möjligt att upphäva avtal med hjälp av att enbart hänvisa till (4 kap 1 § SoL). Socialtjänstlagen är en ramlag som sätter upp mål för hur samhället ska värna om sina medborgare och inte en lag som kan upphäva avtal. Har socialtjänsten hänvisat till denna paragraf för att finna lagstöd för hävning av ett avtal har man alltså inte tolkat lagen på rätt sätt.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i de juridiska aspekter som omgärdar din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”