Vad gäller vid arvskifte?

2018-10-15 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej1Kan man göra arvskifte på en del av dödsboet?Skifta bankmedel och vänta med att skifta fastigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Din fråga berör arvskifte och detta regleras i Ärvdabalken (ÄB) och genom avtal.

Arvsskiftet
Arvskifte ska förrättas av arvingarna och eventuella testamentstagare (23 kap 1 § ÄB). Arvskifte är ett avtal som reglerar hur dödsboets tillgångar ska fördelas. Om alla parter är överens finns det alltså inget hinder mot att ni kommer överens om att skifta tillgångarna vid olika tidpunkter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (637)
2021-05-09 ​Behöver det ske en bodelning och ett arvskifte vid makes dödsfall?
2021-05-08 Arv när det finns testamente och okänt särkullbarn
2021-04-30 Arvskifte mellan gemensamma barn och särkullbarn
2021-04-30 Vad kan jag göra för att kräva att ett arvsskifte går igenom när en dödsbodelägare vägrar?

Alla besvarade frågor (92130)