Vad gäller skattemässigt vid gåva av bostadsrätt?

2019-08-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min mamma vill ge bort sin bostadsrätt till mig och min bror som gåva. HSB kräver att mamma ska äga 6% och vi 47% vardera. Ingen betalning har skett. Inga lån finns. Hon bor kvar i lägenheten så länge hon orkar och vill. Vid gåva är det ju ingen skatt. Vad jag läst mig till så tar vi över mammas inköpssumma för lägenheten vid beräkning av kapitalvinst/förlust vid försäljning. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör beskattning vilket aktualiserar inkomstskattelagen.

Vad gäller vid gåva?

Som du nämner är förvärv genom gåva skattefritt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen ska förvärvaren av en gåva, inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär i ert fall att ni övertar er mammas inköpspris av huset, men även andra eventuella anskaffningsutgifter som t.ex. lagfartskostnader samt eventuella förbättringsutgifter som t.ex. renovering. Dessa kostnader utgör det s.k. omkostnadsbeloppet (se 44 kap. 14 § inkomstskattelagen).

Jag hoppas att det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (306)
2019-10-31 Kapitalvinstskatt vid försäljning av tomt som erhållits genom gåva
2019-10-31 Vinstskatt på ärvda värdepapper
2019-10-31 Vilka skattekonsekvenser följer av att erhålla en bostadsrätt som gåva?
2019-10-28 Tidpunkt för gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (74536)