Vad gäller om omyndig ingår ett avtal om försäljning?

2019-07-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Min sons fotbollsförening tvingar barnen att sälja rabatthäften.Kan de göra så?Min son påstår att han fått ett visst antal häften att sälja, medans den som delat ut häftena(en vuxen) påstår att han fått fler att sälja.Min son har sagt att han inte vill sälja några häften och vi som föräldrar har även sagt ifrån att vi inte är intresserade av att sälja något. Då vi inte har möjlighet till detta. Nu vill föreningen ha ersättning för de häftena som sägs ha lämnats till min son.Han är minderårig (16 år).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kan frågan besvaras genom att konstatera att barn under 18 år är omyndiga och saknar därmed rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Detta innebär att omyndiga personer inte kan åta sig juridiskt bindande förpliktelser gentemot någon annan och inte heller ingå avtal med någon annan över arton utan att föräldrarna samtycker till det. Detta gäller även ex köpeavtal. Föräldrar kan däremot ratihabera (godkänna) avtal som barnet ingått, dvs att tyst eller uttryckligen acceptera att barnet ingått ex ett köpeavtal.

Som svar på din fråga är det enklast att konstatera att föreningen på egen risk har gett bort häftena samt i och med att ni inte heller godkänner det avtal ert barn eventuellt har ingått, kan inte föreningen anföra att ni har en juridisk skyldighet att fullfölja deras instruktioner. I avseende om föreningen kan kräva ersättning för häftena bedömer jag att det saknas rättslig grund för att föra ett sådant anspråk med bakgrund i ovan anförda.

Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81800)