Vad gäller om någon tecknar krediter i annans namn utan behörighet?

2019-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag har stått på ett abonnemang åt min far. Han och hans fru har tagit ut 5 stycken mobiltelefoner och en surfplatta i mitt namn och nu vägrar dom betala fakturorna. Jag har dom senaste månaderna fått betala ca 11 000 kr i räkningar åt dom för att jag inte ska hamna på kronofogden. Finns det något sätt för mig att få tillbaka pengarna. Dom vägrar att svara när jag ringer och de ha blockat mig överallt, varje månad betalar jag ca 3000 kr som egentligen är deras räkningar på telefoner som dom använder. Jag har sagt upp abonnemangen och spärrat mobilerna men kommer ju tyvärr inte ifrån att fortsätta betala avbetalningarna på telefonerna. Finns det något jag kan göra eller är det bara att betala och se glad ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det jag utgår från i mitt svar är att du godkänt att betala deras abonnemang initialt men att de senare tagit ut ytterligare hårdvara som du inte godkänt. Alla rättshandlingar som vidtas inom ditt abonnemang måste komma från dig. För att någon annan ska få ådra dig ytterligare kostnader i samband med abonnemanget krävs en fullmakt, vilket jag antar inte föreligger. Vid upplåtelse av krediter krävs kredittagarens legitimation alternativt en föreliggande fullmakt som kreditgivaren tagit del i samband med köpet. Om säljaren inte tagit del av något sådant dokument eller annars avvikit från eventuella interna rutiner har inte avtalet ingåtts med bindande verkan för parterna, dvs du och kreditgivaren.

Det krävs däremot att du bestrider fakturan så fort du har anledning att misstänka att ytterligare kredit har upplåtits i ditt namn.

Kan det vara brottsligt att göra så här och kan du kräva skadestånd?

Min utgångspunkt är att din far tagit krediter i ditt namn och därmed signerat dessa avtalen själv, således kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras vilket har ett straffvärde om fängelse i högst 2 år (14 kap. 1 § Brb). Dessutom kan brottet bedrägeri aktualiseras (9 kap. 1 § Brb). Vid brott har man rätt till skadestånd för s.k rena förmögenhetsskador (2 kap. 2 § skL). Således kan du försöka rikta ett skadeståndsanspråk gentemot din far och hans fru för de ekonomiska skadorna du lidit.

Slutsats

Min bedömning är att det finns anledning att upprätta en polisanmälan om bedrägeri samt urkundsförfalskning. I samband med detta får du genom skadestånd söka ersättning för de skador du lidit till följd av de begångna brotten. Det kan även vara lämpligt att kontakta operatören för att förvissa sig om hur deras interna rutiner ser ut vid sådana här fall.

Om du vill gå vidare med ditt ärende och få en grundligare bedömning är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga

Mvh,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll