Vad gäller om min god man har ingått avtal utan mitt samtycke?

2018-10-29 i God man
FRÅGA
Hej, min syster har personlig assistans via ett assistansbolag och även en godman.Den gode mannen säger upp assistansbolaget samt tecknar avtal med en nytt assistansbolag samt besked till försäkringskassan om bytet, utan hennes samtycke.Min syster har sedan skickat ett brev till nya bolaget där hon uppger att godman har anlitat dom på felaktiga grunder, utan hennes vetskapVad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man hittar du i 11 kap. Föräldrabalken.

En god man förordnas åt den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Vad din god man får göra beror på omfattningen av din god mans uppdrag, om det till exempel är att bevaka din rätt så rör dig sig om att hjälpa huvudmannen med att underteckna olika handlingar. Domstolen som förordnar den gode mannen ska se till att dennes uppgifter inte blir mer omfattande än vad som krävs och att den gode mannen har vetskap om sin behörighet. Om en god man rättshandlar utanför sitt förordnande blir dessa inte bindande för huvudmannen. Vidare ska en god man alltid få huvudmannens samtycke, med undantag för att huvudmannen inte kunnat ge uttryck för sin vilja eller om det berör dagliga handlingar.

Jag hopppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Paulina Ceylan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (545)
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?

Alla besvarade frågor (97437)