Vad gäller om man vill flytta med barn utomlands och under vilka förutsättningar kan man kräva underhållsbidrag av den andra föräldern?

2021-06-03 i Barnrätt
FRÅGA
Min dotter bor i Österrike och har barn med en Österrikes man. Eftersom hon inte är gift med mannen har hon egen vårdnad om barnen.Kan jag flytta till Sverige utan medgivande av mannen, är han skyldig att betalar underhållsbidrag för barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

jag förstår din fråga som att din dotter, som är svensk medborgare, har barn tillsammans med en österrikisk man. Din dotter önskar nu att flytta till Sverige och vill ta barnen med sig.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som gäller om man önskar att flytta till andra länder med barn. Jag kan tyvärr inte lämna några besked för hur österrikisk lag fungerar.

Din fråga regleras i föräldrabalk och brottsbalk

Kan man flytta till ett annat land utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Den som har vårdnad om ett barn bär rätt att besluta över barnet i olika avseenden. Vårdnad tillfaller mamman per automatik och fadern kan enbart erhålla vårdnad genom dom eller per automatik om mannen är gift med mamman (1 kap. 1-5 §§ FB). Det är inte långsökt att tänka sig att lagstiftningen är liknande i österrike, däremot är det av yttersta vikt att vårdnadsförhållandena utreds innan din dotter flyttar från österrike tillsammans med barnet. Anledningen till det är att det kan vara brottsligt att flytta till ett annat land med ett barn utan den andre vårdnadshavarens samtycke.

Brottet "egenmäktighet med barn"

I 7 kap. 4 § första stycket brb framkommer att den som obehörigen skiljer ett barn under 15 år från sin andra vårdnadshavare kan göra sig skyldig till egenmäktighet med barn. Brottet kan enbart åtalas av åklagare i de fall det är påkallat ur allmän synpunkt (7 kap. 6 § brb). Innebörden av enskilt åtal som det blir om det inte är påkallat ur allmän synpunkt är att du ansvarar för all bevisning och driver processen. Det kan exempelvis vara ett allmänt intresse har blivit kränkt genom brottet, såsom att barnet har farit illa med anledning av brottet.

Denna straffbestämmelse gäller för det svenska rättssystemet men det är återigen inte långsökt att österrike har en liknande bestämmelse. Därav är det av central vikt att utreda att mannen inte har vårdnad innan din dotter flyttar.

Är han skyldig att betala underhållsbidrag?

Nej. Den som inte är konstaterad fader till barnet är inte skyldig att betala underhållsbidrag (7 kap. 1 § FB). För att underhåll ska utgå krävs att fadern är legalt förälder till barnet. I och med att underhållsbidraget ska inhämtas i annat EU-land kan processen se olika ut beroende på i vilket land din dotter söker underhållsbidraget (det vill säga till vilken myndighet hon lämnar in ansökan).

Slutsats

Sammanfattningsvis kan konstateras att om din dotter har ensam vårdnad får hon flytta till Sverige utan samtycke från fadern. Vad gäller underhållsbidraget krävs att fadern är registrerad förälder till barnet för att underhållsskyldighet ska utgå.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?