Vad gäller om man skapar utbildningsmaterial på sin arbetsplats?

2019-11-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag undrar vad som gäller när jag skapat ett digitalt utbildningsmaterial från grunden på min arbetsplats. Vem äger detta? Är det jag eller min arbetsgivare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du skapat, å ena sidan utbildningsmaterial, dvs text, bild eller annan framställning samt även knutit detta till ett datorprogram. Reglerna är i stort sätt lika med viss skillnad i den juridiska tillämpningen.

Inledningsvis utreder jag förutsättningarna för ensamrätt för att sedan utreda om den tillfaller dig

Kan ditt material vara upphovsrättsskyddat och därmed belöna dig med ensamrätt?

All framställning av material som sker kan omfattas av upphovsrättsskydd förutsatt att det har verkshöjd. Med det menas att det ska ha viss mått av originalitet, individualitet och självständighet. Det ska alltså vara ett verk som skiljer sig från vad som tidigare är känt, det ska inneha en viss personlig prägel och vara självständigt (får inte vara ett montage etc) (1 § Upphovsrättslagen (URL). Detsamma gäller för datorprogrammet. Huvudregeln är att om ditt verk har verkshöjd får du ensamrätt till verket vilket innebär att ingen annan utan ditt samtycke får sprida, utföra exemplar eller göra tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Men i och med att du upprättat materialet i ett anställningsförhållande kan undantagen vara aktuella. Något jag utreder nedan. Jag kan inte utifrån det du nämner i frågan avgöra om ditt verk har verkshöjd.

Vad gäller för datorprogrammet?

För datorprogram finns en särskild regel i 40a § URL som säger att Upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår till arbetsgivaren, såvida inte något annat har avtalats.

Således är det relevant att konstatera om du skapat materialet som ett led i dina arbetsuppgifter eller av instruktioner från din arbetsgivare. Isåfall erhåller arbetsgivaren ensamrätten. Men som det står i slutet av paragrafen kan även ett avtal mellan dig och arbetsgivaren föreskriva annat. Det kan exempelvis framkomma av ditt anställningsavtal, kollektivavtal eller ett personligt avtal att du ska ha ensamrätt till allt material du skapar inom ramen för din anställning.

Vad gäller för materialet du skapat?

Här saknas lagstiftning vad som gäller för denna typen av material som skapas i ett anställningsförhållande. Däremot har det i praxis utvecklats något som kallas för tumregeln. Den säger att om inget annat är avtalat så har arbetsgivaren rätt att i sin normala verksamhet använda materialet om det tillkommit under dina normala arbetsuppgifter. Men rätten innebär enbart sådant som kunde förutses av denne när du skapade materialet.

Med andra ord kan man säga att tumregeln och 40a § URL bygger på varandra. För att kort sammanfatta så måste materialet ha skapats inom din tjänst, dvs de ska sammanfalla med de arbetsuppgifterna du normalt företar för att arbetsgivaren ska få belönas med ensamrätt. Men det kan som sagt förekomma andra villkor i de avtalen du har med din arbetsgivare.

Vad bör du göra nu?

Min bedömning är att du bör kontakta din arbetsgivare och försöka få klarhet i om situationen regleras genom avtal på arbetsplatsen. Om inget sådant avtal föreligger är det viktigt att du beaktar de omständigheter jag har belyst i frågan för att kunna avgöra om det föreligger ensamrätt för dig eller din arbetsgivare. Om det är så att din arbetsgivare har ensamrätt, och du nyttjar materialet på ett sätt som är i strid med URL, kan du bli skadeståndsskyldig. Detsamma gäller självklart din arbetsgivare om denne använder material som du har ensamrätt till.

Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister för att få en noggrannare bedömning genom denna länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (975)
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn

Alla besvarade frågor (92281)