Vad gäller om man överskrider uppdragsfullmakts befogenhet?

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA
om man har en osjälvständig fullmakt -uppdragsfullmakt- och överskrider sin befogenhet. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). Uppdragsfullmakter regleras i 18 § AvtL, för dessa gäller att behörighet och befogenhet sammanfaller. Om den som har fullmakten (fullmäktigen) överskrider sin befogenhet är den inte gällande mot fullmaktsgivaren, trots att tredje man var i god tro (11 § andra stycket AvtL).

Som svar på din fråga innebär det att fullmaktsgivaren inte är bunden av t.ex. ett köp som gjorts med stöd av en uppdragsfullmakt, om fullmäktigen överskridit sin befogenhet. Däremot kan fullmäktigen blir skyldig att ersätta tredje man (säljaren) för den eventuella skada hen lider av att köpet inte kan göras gällande mot fullmaktsgivaren (jfr 25 § AvtL).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1220)
2020-01-23 Bevisbörda för löpande avtal
2020-01-14 Sålt samma skoter till två personer, vad gäller?
2020-01-11 Har jag rätt till skadestånd för stillestånd gällande lastbilsreparation?
2020-01-10 Kan man ha ett juridiskt avtal om vad som helst, så att man kan stämma den andra parten om den inte följer det?

Alla besvarade frågor (76523)