Vad gäller om ett samboförhållande upphör och endast en har betalat för huset?

Hej. Jag och min sambo flyttade till ett hus för snart 6 år sen, han köpte huset och vi flyttade in. Vi har ett barn tillsammans och jag har ett barn sen innan. Han har betalat det mesta men jag har gett honom pengar varje månad. Han jobbar borta på veckorna och kommer hem på helgerna. Det jag undrar är, har jag någon rätt till huset? vi har inget skrivet och han vill att jag flyttar.

Har han någon skyldighet att köpa ut mig?

Jag vill inte ha huset men jag vill ha rätt till min del och inte gå tomhänt utan någonting..

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline!

Regler om samboförhållande finns i sambolagen.

När ett samboförhållande upphör går det att begära att en bodelning ska göras. Sådan begäran kan göras inom ett år från det att förhållandet upphörde. I bodelningen fördelas er samboegendom. Övrig egendom blir inte föremål för bodelningen (8 §).

Samboegendom utgörs av sambos gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk (3 §). Med gemensamt bruk avses normalt inte sådan egendom som förvärvats innan samlevnaden. I samboegendom ingår inte heller enskild egendom, egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål eller egendom som undantagits från bodelningen genom avtal (4, 7 och 9 §).

När det kommer till den gemensamma bostaden sägs att den ska vara avsedd som det gemensamma hemmet och huvudsakligen innehafts för detta ändamål (5 §).

Vid en bodelning ska till en början respektive sambos andel i samboegendomen beräknas. Från en sambos andel ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som funnits när förhållandet upphörde. Det som återstår läggs därefter samman och delas lika (12, 13 och 14 §).

En bedömning behöver dock göras angående om huset kan anses utgöra samboegendom. Vad en sambo förvärvat innan samlevnaden kan normalt inte anses vara för gemensamt bruk. Däremot om det har skett i nära anslutning till att samlevnaden inletts finns skäl att påstå att syftet var att det skulle användas gemensamt. Den avgörande frågan är alltså vilken avsikt huset förvärvats med, inte vem som betalat för det.

Sammanfattningsvis, du har som sambo rätt att begära en bodelning. I bodelningen fördelas er samboegendom utefter den ordning som beskrivits ovan. Är båda överens kan ni avtala om en annan lösning. Skulle det bli tvist har du möjlighet att till tingsrätten skicka en begäran om att domstolen ska utse bodelningsförrättare.

Med vänlig hälsning,


Christoffer EdvardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning