FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/06/2013

Vad gäller om ene vårdnadshavaren vill resa bort en vecka?

Hejsan! Jag och pappan har gemensam vårdnad men har inte bott ihop sedan femte månaden i graviditeten eftersom han lämnade mig då efter 4 års förhållande. Jag ville nu ta med vår son på en veckas semester utomlands men pappan vägrar att skriva på pass till honom. Nu funderar jag på om man ska åka själv eftersom han vägrar skriva på om pass. Och har funderingar på att låta sonen vara hos hans mormor under de dagarna eftersom mormor och son träffas i princip dagligen och tyr sig till henne jättebra. Jag känner mig inte trygg med att lämna min son hos pappan de dagarna eftersom han har misskött umgängena som vi kommit överens om på familjerätten flertal gånger sedan sonens födsel. Och vissa perioder har han inte hört av sig nästan alls under månader. Då pappan nu inte har träffat sonen regelbundet på ett halvår så undrar jag om jag är skyldig att fråga honom om han vill ha hand om sonen då jag åker trots att jag inte anser att det är bra för mitt barn eftersom de inte träffats på så länge.

Lawline svarar

Hej! Föräldrabalken (1949:381), FB, gäller. Enligt 6:2 a FB gäller följande. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vad detta innebär konkret är naturligtvis svårt att säga. Jag förstår att det inte är något lätt beslut, även om det inte framgår av din fråga om det är du eller fadern som enligt er överenskommelse ska ha hand om barnet den aktuella veckan. I vart fall kan det vara ett klokt beslut att inte ta med sig barnet utomlands utan tillstånd från fadern. Sådant beteende kan vara straffbart enligt 7:4 brottsbalken (1962:700).

Faderns beteende är klandervärt. Enligt 6:15 har barnet dock rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Så länge ni har gemensam vårdnad om barnet måste jag ge dig rådet att tala om för fadern vad du har tänkt angående den aktuella veckan. Om fadern går med på att barnet är hos sin mormor då, eller om fadern är omöjlig att få tag på, kommer frågan naturligtvis i ett annat läge.

Utifrån vad du berättar om er situation verkar det som att gemensam vårdnad inte fungerar. Du kan överväga om du ska lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och yrka att vårdnaden ska tillkomma dig ensam, men att fadern ska ha rätt till umgänge med sonen. Detta kan du kanske ta upp i familjerätten när det passar.

Lars BålmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?