Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?

2020-07-16 i Arvsskifte
FRÅGA
hejsan! Min far gick bort för fem år sedan och min mor gick bort nyligen. Vi är fyra syskon som får dela dödsboet. Jag har fått diagnosen cancer och undrar vad som händer med min del om jag dör innan delningen av arvet genomförts?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga din förlust och omständigheterna i ditt fall.

Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation med hänvisning till aktuell lagstiftning.

Rätten att taga arv
Rättsregler kring arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB). Arv kan enbart tagas av den som lever vid arvlåtarens död (1 kap. 1 § första meningen ÄB). Vidare gäller att den som har rätt att ta arv eller testamente först sedan en arvinge eller universell testamentstagare har avlidit, är delägare i dennes bo men inte i arvlåtarens (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB).

Vad gäller i ditt fall?
För att vara berättigad till arv måste man vara i liv vid arvlåtarens död. Eftersom du är i livet när din mor (arvlåtaren) avlidit, innebär det att du har rätt att ärva efter henne. Du är dödsbodelägare i din mors dödsbo och din del av arvet ska tillfalla dig. Det har ingen betydelse om man avlider innan arvskiftet har genomförts.

De som ska ärva din kvarlåtenskap, exempelvis legala arvingar eller universella testamentstagare kommer att vara delägare i ditt dödsbo. De kommer alltså inte att träda i ditt ställe som dödsbodelägare i din mors dödsbo. Din del av arvet som du fått efter din mor kommer att ingå som en tillgång i din kvarlåtenskap.

Slutsats
För att summera rättsläget så gäller att du är dödsbodelägare i din mors dödsbo. Du ska således tillskiftas en del av hennes kvarlåtenskap. Din rätt till arvet påverkas inte även om arvskiftet ännu inte har genomförts. När du avlider kommer sedan din del av arvet som du ärvt efter din mor att ingå som en tillgång i ditt dödsbo. De som är berättigade till arv efter dig kommer att vara delägare i ditt dödsbo och då tillskiftas en del av arvet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89936)