Vad gäller om en bil skadats på en bilvårdsfirma?

Hej! Jag lämnade in min bil på en bilvårdsfirma och när jag skulle hämta upp den så märkte jag att billackeringen hade försämrats. De hade glömt bort att skölja grus och det har i sin tur repat lackeringen. Det är inga synliga skador men man kan känna skadan med handen. Är detta något man kan anmäla? Eller är skadan inte tillräckligt stor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag

Att som privatperson lämna in sin bil på en bilvårdsfirma utgör en tjänst och konsumenttjänstlagens regler är således tillämpliga (1§ Konsumenttjänstlagen). Jag kommer att utreda huruvida tjänsten kan anses felaktig, för att därefter utreda vad som kan bli de rättsliga påföljderna av en felaktigt utförd tjänst. 


Felaktig tjänst

Ett företag som utför en tjänst ska genomföra denna fackmässigt. Företaget ska vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen (4§ Konsumenttjänstlagen). En tjänst anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4§ har rätt att kräva, även om resultatet beror på en olyckshändelse (9§ Konsumenttjänstlagen). Att som  bilvårdsfirma repa lacken på grund av att man inte sköljt bort grus kan troligen inte anses vara fackmässigt och uppfyller troligen inte heller kravet på att med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Det är därför möjligt att tjänsten anses felaktig enligt konsumenttjänstlagen, även om skadorna inte är så pass omfattande att de är synliga.


Reklamationsfrist

För att ha rätt att påkalla rättsliga påföljder för felet krävs att man som konsument åberopar felet inom skälig tid från det att man märkt eller borde märkt felet (17§ Konsumenttjänstlagen). En reklamation inom två månader från det att man upptäckt felet anses alltid vara gjord i rätt tid. Om man inte reklamerar i tid så förlorar man rätten att påkalla rättsliga påföljder (18§ Konsumenttjänstlagen). Det är därför viktigt att du så fort som möjligt hör av dig till bilvårdsfirman och berättar om reporna, om du ännu inte gjort det. 


Rättsliga påföljder

Som konsument har du rätt till avhjälpande genom att bilvårdsfirman reparerar de fel som uppstått (20§ Konsumenttjänstlagen). Reparation ska ske inom skälig tid från det att du gett bilvårdsfirman möjlighet att genomföra det. Även om man som konsument inte kräver avhjälpande, har bilvårdsfirman rätt att avhjälpa felet inom skälig tid från reklamationen. 


Om inte bilvårdsfirman reparerar felet har du istället rätt till prisavdrag (21§ Konsumenttjänstlagen). Prisavdragets storlek ska omfatta vad det kostar att reparera bilen (22§ Konsumenttjänstlagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”