Vad gäller om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?

Min pappa gick bort i sommar, varpå jag beställde begravning dagen efter dödsdagen.

Dödsbodelägare är jag och min bror. Av praktiska skäl bestämde vi att jag blir representant och kontaktperson för dödsboet då min bror bor utomlands.

Efter några veckor när vi fått alla uppgifter från bank etc visar det sig att vår pappa inte hade några tillgångar (några hundralappar). Varför fakturan på ca 33.000kr från begravningsbyrån blir tuff att betala.

På fakturan står det att den är för "Dödsbo XX", och jag står som beställare.

Vad gäller nu:

Om fakturan är ställd till dödsboet som saknar tillgångar stryks den då och dödsboet konkursförklaras?

Eller är jag som beställare personligen skyldig att betala fakturan?

Begravningsbyrån hotar nämligen med Inkasso.

Tack för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen. Begravningskostnader brukar anses ha företräde framför andra skulder.

Om den avlidnes skulder är större än tillgångarna, måste skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet avskrivas. Huvudregeln är alltså att den avlidnes arvingar inte ärver dödsboets skulder, men det finns dock skulder som inte kan avskrivas, vilket bland annat är begravningskostnader. Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i kommunen (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Det är dödsboets tillgångar på dödsdagen som avgör storleken på det ekonomiska biståndet. Anhörigas önskemål kring begravningen bör respekteras om kostnaderna är skäliga. Kommunen kan ge bidrag som motsvarar en enkel men värdig begravning, i vilket det brukar ingå dödsannons, gravsten, transport till gravplats, blomsterarrangemang samt enklare förtäring till en mindre krets anhöriga. Vad som avses med en värdig begravning varierar dock mellan olika kommuner.

Enligt socialstyrelsens rekommendation kan bistånd ges med maximalt 50 procent av ett basbelopp (ett halvt basbelopp motsvarar 22 400 kr för år 2017). Men som sagt varierar det från kommun till kommun vad som anses vara en värdig begravning.

Kostnaden för begravningen ska alltså vara skälig och motsvara en värdig begravning. Om man beställt en begravning som är dyrare än det belopp socialtjänsten kan medge kan man själv bli skyldig att stå för dessa kostnader. Därför är det alltid bra att kontakta socialtjänsten innan man beställer begravning.

Sammanfattningsvis tillhör begravningskostnader skulder som inte kan avskrivas. Då dödsboets tillgångar i ditt fall inte täcker begravningskostnaderna råder jag dig att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i kommunen. Hur mycket bistånd du kommer att få är upptill kommunen att avgöra, men det är inte säkert att du får bistånd som täcker hela kostnaden eftersom att den överstiger ett halvt basbelopp, vilket enligt socialstyrelsen rekommendation är det bistånd max kan ges med. I så fall kan du bli skyldig att stå för begravningskostnaderna. Om du skulle få avslag på ekonomiskt bistånd kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning