Vad gäller när verkstaden misslyckas med att reparera ens bil?

FRÅGA
Min farsa lämnade min bil hos en verkstad för att laga den. I början sa verkstan att kamrem måste bytas. Min farsa betalade kontant, fick inget kvitto och verkstan skrev inget i serviceboken om att de bytte kamrem.När vi fick tillbaka bilen felet var inte löst, vi lämnade bilen till verkstan igen och verkstan hävdade att min farsa förklarade inte var felet exakt var och nu felet är i bensinpumpen så de ska byta den och fick betalt kontant igen och allt såg bra ut i bilen.Efter typ en månad jag fick motorstopp och när jag bärgade bilen till närmaste verkstad fick jag en rapport där det står att det läckte bensin från bensinpumpen och att skruvar saknas, samt att skruvar till kamjkedjiakåpa var runddragna.. en annan verkstad kontrollerade bilen och sa att den som bytte kamrem har inte utfört tjänsten fackmässigt.. jag lämnade tillbaka bilen till verkstan igen för att laga den och de hävdade igen att den är lagad nu..Efter några veckor hade jag samma fel i bilen igen. Jag tappade förtroendet till verkstan och vägrade laga den hos de och fick veta att de gamla felen som skulle fixas finns fortfarande. Vad kan jag göra? Jag har inga kvitto eller bevis att de har lagat bilen förutom min farsa och en kompis som var hos honom.. jag vill inte göra nåt innan jag får juridisk rådgivning.Hoppas ni kan hjälpa mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Av din fråga framgår att din pappa lämnat in bilen på verkstaden flertalet gånger utan att felet blivit lagat. En annan verkstad har konstaterat att reparationerna inte utförts på fackmannamässigt sätt. Det framgår även att du saknar kvitto men har ett vittnes som kan intyga att du reparerat den där. Eftersom bilen lämnats in till en verkstad för reparation regleras din pappas rättigheter i konsumenttjänstlagen (ktjl).

Vad säger lagen?

Verkstaden ska utföra reparationen fackmässigt och ska med omsorg ta vara på din pappas intressen samt samråda med din pappa i den mån det behövs och är möjligt (4 § ktjl).

Tjänsten (reparationen i ditt fall) anses felaktig om resultatet avviker från vad din pappa som konsument har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse (9 § första punkten ktjl). Frågan om reparationen är felaktig bedöms med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades. I ditt fall blir det när bilen överlämnades tillbaks till din pappa igen (12 § första punkten ktjl). Eftersom en annan verkstad sagt att den tidigare reparationen inte är utförd på fackmannamässigt sätt samt att felet trots flera försök inte åtgärdats är min bedömning att reparationen bedöms felaktig.

Påföljder vid fel

Eftersom reparationen är felaktig och det inte bror på något förhållande hos din pappa så har han rätt att kräva avhjälpning av felen eller prisavdrag på reparationerna (16 § ktjl). För att kräva dessa måste man reklamera till verkstaden inom skälig tid efter att din pappa märkt felet vilket verkar vara gjort i detta fallet eftersom ni lämnat in bilen till verkstaden igen (17 § ktjl).

Sammanfattning

Min bedömning är att reparationerna anses felaktiga och ni har rätt att få de åtgärdade eller få prisavdrag på det som din pappa betalat tidigare. Du måste kunna visa att din pappa lämnat in bilen på reparation hos verkstaden vilket kanske kan göras med kontoutdrag eller din kompis som vittne. Du kan vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar din tvist med näringsidkare gratis. ARN lämnar sedan en rekommendation på utgången i ditt ärende som näringsidkare brukar följa. Följer inte verkstaden vad ARN meddelat kan du stämma dem i tingsrätten. Vill du ha hjälp med att föra ärendet vidare är du välkommen att kontakta oss här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (347)
2020-04-03 Konsumenträtt vid fransförlängningar
2020-03-31 Vem ska ansvara för kostnader som uppkommer vid fel i tjänst?
2020-03-31 Kan man avhjälpa fel i tjänst på annat håll och begära ersättning?
2020-03-28 Går det att få ersättning för hyrbilskostnad vid försenad reparation?

Alla besvarade frågor (78741)