Vad gäller när vårdnadshavare inte kommer överens?

2016-09-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Vi har delad vårdnad om våra två pojkar! Vi har bestämt att köra varannan jul o nyår sedan det Året vi skilde oss! Förra året så kunde jag inte ha dom på julafton ( pga jobb ) då ställde mamman upp för att ta dom! Därav så firade då pojkarna jul med henne och sedan nyåret med mig! Nu detta året så hävdar hon att hon ska ha killarna åter igen pga att hon endast gjorde mig en tjänst förra året då hon tog dom! Jag hävdar att pojkarna nu skall få fira jul med mig eftersom dom firade med henne året innan! Vad gäller? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och andra sådana frågor hittar du i föräldrabalken (FB) här. Eftersom ni har delad vårdnad, så har ni rätt och skyldighet att gemensamt fatta beslut om barens personliga angelägenheter, FB 6:11 och 6:13. Det finns mycket begränsad möjlighet att få vägledning enligt lag om hur vårdnaden ska utövas och vad som sker vid konflikter. Vårdnadshavare kan binda sig vid avtal i frågor om boende, se FB 6:14a, men avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden för att bli giltigt.

Om ni inte har något sådant giltigt avtal om boende, så finns det tyvärr ingen vägledning i lag för er situation. Reglerna stadgar att du och barnens mamma tillsammans måste komma överens om detta. Den vägledning ni kan få via lag är att utgångspunkten alltid ska vara era barns bästa och om era barn är gamla nog att själva ge uttryck för sin önskan kan det vara lämpligt att låta dem vara delaktiga i det här beslutet, då det är deras rätt det gäller.

Jag hoppas att du och barnens mamma kan komma fram till en lösning som ni och era barn känner er bekväma med.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89990)