FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/08/2022

Vad gäller när vår granne planterar en häck nära vår befintliga häck?

Grannarna har nyligen satt en tuja häck ngn meter mot våran befintliga häck. Så småningom kommer grannarnas häck att växa in i vår häck. Vi har ingen möjlighet att klippa det som tränger in på vår tomt från vår sida. Om inte grannen klipper från sin sida förstörs vår häck. Vad ska vi göra. ??? Grannen är extremt argsint och det finns ingen möjlighet för oss att tala med dom. Har vi lagen på vår sida om vi kräver att dom håller undan sin häck ifrån våran som funnits i 20 år. MVH

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Inledning
I mitt svar kommer jag redovisa tillämplig lag samt ett relevanta rättsfall. Jag förstår dig som att någon faktisk skada ännu inte uppstått på er häck, men risken för det är stor i framtiden. 

Tillämplig lag och rättsfall
Förhållandet mellan grannar regleras av 3 kap. jordabalken (JB). Grannar ska visa skälig hänsyn till sin omgivning när de nyttjar sin eller annans fasta egendom (3 kap. 1 § JB). 

Ett nyttjande av sin fasta egendom kan bl.a. vara plantering av häck, träd eller uppsättning av staket. Ett annat vanligt nyttjande är gräsklippning. Omgivningen avser såväl omedelbara grannar som andra som kan påverkas av nyttjandet. Med skälig hänsyn avser – allmänt uttryckt – att omgivningen inte ska behöva utstå orimliga besvär p.g.a. grannens nyttjande av sin eller annans fastighet. Samtidigt behöver omgivningen visa viss tolerans mot vissa alldagliga och vanliga störningar. Hänsynen ”kompenseras” då med att omgivningen borde ha rätt till samma nyttjande; låt oss kalla detta tanken om kompensation. Exempelvis borde inte en omgivning ha rätt att klaga på gräsklippning som utförs vid en lämplig tid på dygnet, eftersom omgivningen har rätt till samma nyttjande av sin egen fastighet. 

I rättsfallet NJA 1990 s. 71 hade två grannar planterat en oxelhäck på tomtgränsen. Grannarna hade kommit överens om att häcken skulle klippas varje år till en höjd om 150-160 cm. Efter många år slutade den ena grannens son att klippa häcken enligt överenskommelsen varpå den andra grannen klippte hela häcken. Den förste grannens son begärde skadestånd. Han fick dock inte rätt till skadestånd p.g.a. den ursprungliga överenskommelsen samt att han inte visat den skäliga hänsyn som uttrycks i 3 kap. 1 § jordabalken

En person som, genom uppsåt eller vårdslöshet, vållar skada på sak, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). 

I ert fall
Era grannar har uppenbarligen nyttjat sin fastighet genom planteringen av tujahäcken. Därför ska de ta skälig hänsyn till sin omgivning. Eftersom grannarnas plantering är satt någon meter från er befintliga häck, så ser jag det som uppenbart att er befintliga häck omfattas av omgivningen

Vad skulle skälig hänsyn kunna innebära i ert fall? Utgår vi från tanken om kompensation, så borde era grannar ha rätt till att plantera en häck eftersom ni – en gång i tiden – planterat en häck. Problemet är dock att er häck kan ta skada av att en ny häck planteras i närheten. Plantering av häck går alltså – enligt mig – inte att direkt jämföra med exempelvis gräsklippning. Eftersom det även finns en häck planterad sedan två decennier tillbaka, så anser jag att grannarna måste visa mer hänsyn än att ni bara ska behöva tolerera den nya häcken med grund i tanken om kompensation. 

Jag förstår det som att er häck ännu inte tagit skada, men en framtida risk tycks – av er utsago – vara stor. Om er häck tar skada, så har ni som utgångspunkt rätt till ersättning i form av skadestånd. 

Jag föreslår att ni, trots grannens ”argsinthet” och ovillighet till att samarbeta, försöker ta kontakt med grannen och hänvisar till den skäliga hänsyn som grannar ska ta till sin omgivning enligt 3 kap. 1 § jordabalken. Förklara då gärna att grannen i framtiden kan riskera att behöva betala skadestånd för skada på er häck. Ni kan även försöka komma överens om att var och en, eller någon av er, ska ta hand om era häckar på ett sådant sätt att den andres häck inte tar skada. Lyckas ni göra överenskommelsen skriftlig, så är det till bådas fördel i en eventuell framtida tvist. Jag råder er till att inte hålla en hotfull ton – en hotfull ton gör inget gott för någon av er. 

Sista utvägen är att ta frågan till domstol med grund i att grannen inte respekterar 3 kap. 1 § jordabalken. Process i domstol är dock tidskrävande och kan stå er dyrt. Innan ni väljer att gå den vägen så rekommenderar jag er att ta kontakt med en utbildad jurist.

Sammanfattning
Grannar ska ta skälig hänsyn till sin omgivning när de nyttjar sin eller någon annans fastighet. En tujaplantering nära en annan grannes häck bör rimligtvis bryta mot hänsynsregeln i 3 kap. 1 § jordabalken. Jag råder er till att samtala med er granne i syfte att komma överens om en lösning på problemet. Möjlighet till domstolsprövning finns, men det anser jag vara den absolut sista utvägen – ta kontakt med en utbildad jurist innan dess.

Jag hoppas att jag svarat på er fråga. Har ni fler frågor, så tveka inte att ställa dem!

Johan EkstrandRådgivare