Vad gäller när när någon skrivit två testamenten?

2017-11-09 i Testamente
FRÅGA
Testamente. Hej, min mamma fick ett testamente av ett äldre par. Testamentet är signerat och korrekt av båda parter medan de båda levde. Kvinnan avled före mannen så han förvaltade hennes arv. Mannen har sedermera avlidit med. Nu har hans sista "flickvän" som kom in på sluttampen i livet (92 år gammal) överklagat mannens sista testamente och kräver förhandling. Sista flickvännen kräver att ett tidigare testamente mannen skrev henne som förmånstagare till hans arv ska gälla. Hursomhelst, testamentet min mor erhöll på de 150.000 var ju ett gemensamt för både mannen och hans äkta fru. Innan allt bråk om vilken version av testamente som ska gälla efter mannen som pågår nu. Vad gäller för min mammas del? Är hon arvsberättigad på de 150.000 av de medel som finns i dödsboet nu? Eller är det endast 75.000 (kvinnans del i äktenskapet av det gemensamma testamentet)? Min mamma är gammal och bor på annan ort. Jag kan bara stötta henne på distans. Och jag önskar ha ett korrekt svar vad hon ska bevaka i denna process. Det finns fastigheter och massa skog i arvet efter mannen, så skulle det säljas finns gott och väl över 150.000 kronor kvar. Tacksam för svar.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom jag inte vet exakt hur testamentena är formulerade och när de är skrivna kan jag tyvärr inte ge ett säkert svar på dina frågor. Följande gäller generellt för testamenten och bör kunna ge dig ledning. Precis som du antyder har din mamma rätt till minst de 75 000 kr som den tidigare frun testamenterade, eftersom mannen inte fick förfoga över hennes förordnande. Han var däremot fri att förfoga över sin egen kvarlåtenskap genom att skriva ett nytt testamente. Enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637) gäller att om testator i den ordning som gäller för testamentets upprättande återkallat sitt förordande eller om han förstört testamentshandlingen eller annars otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för hans yttersta vilja, är förordnandet utan verkan.

Det innebär att det är relativt mycket som ska till för att testamentet som gäller till förmån för din mamma inte fortfarande ska vara gällande. jag tolkar dig som att det testamentet inte är förstört eller att mannen på annat sätt sagt att det inte skulle vara giltigt. Av lagtexten framgår också att man kan återkalla sitt testamente i den ordning som gäller för upprättande av testamente. Det innebär att man kan återkalla sitt testamente skriftligen, med två vittnen samtidigt närvarande och där både testatorn och vittnena skriver under handlingen. Av din fråga framgår inte heller att detta har skett. Möjligen skulle det kunna vara gjort genom det andra testamentet till förmån för flickvännen. Men då krävs också att det testamentet uppfyller formkraven (upprättat skriftligen, med två vittnen och signerat, se 10 kap. 1 § ärvdabalken).

Slutligen kan nämnas att det andra testamentet, det till förmån för flickvännen eventuellt kan angripas med hjälp av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. 1-3 §§ ärvdabalken. Exempelvis om flickvännen fått mannen att upprätta ett nytt testamente genom att missbruka hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Sammanfattningsvis kan din mamma ha rätt till hela summan på 150 000 kr, men det beror på hur och när det andra påstått giltiga testamentet skrevs. Behöver du mer hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95697)