Vad gäller när man ska ge bort andelar av sin bostadsrätt till sitt barn?

Hur kan jag ge bostadsrätt andelar till mitt barn som gåva?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska sägas att det är olika regler beroende på hur gammal barnet är. I mitt svar tänker jag först berätta vad som gäller allmänt när man ger bort andelar i sin bostadsrätt som gåva för att sedan förklara vad som gäller när barnet är under 18 år. Regler om bostadsrätter hittas i bostadsrättslagen.

Hur ger man bort andelar i sin bostadsrätt som gåva?
Det finns två saker du måste göra:
1. Skriva ett gåvobrev
Det första du ska göra är att skriva ett gåvobrev. Gåvobrevet ska vara skriftligt och skrivas under av gåvogivaren och gåvomottagaren (6 kap 4 § bostadsrättslagen). Hur avtalet ska formuleras finns det inga exakta krav på, men det är bra att tydligt ange bl.a. vilken lägenhet det gäller, hur stor andel som ges bort i gåva och avtalsdatum.

2. Underrätta bostadsrättsföreningen.
Ditt barn måste bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap 5 § bostadsrättslagen). Det är därför viktigt att bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan så att de kan besluta om de ska godkänna ditt barn eller inte.

Det är dessa två krav som måste vara uppfyllda. Har du skrivit ett korrekt gåvobrev och fått godkänt av bostadsrättsföreningen så är gåvan fullbordad.

Vad gäller om barnet är under 18 år?
Det finns särskilda regler som gäller när man ger gåvor till omyndiga barn. Förutom de jag nämnt ovan, gåvobrev och underrätta bostadsrättsföreningen så finns ytterligare två krav:
3. Få samtycke från överförmyndaren
Om du ska ge bort en del av en bostadsrätt till ditt barn måste du först inhämta ett samtycke från överförmyndaren. Överförmyndaren är en av kommunfullmäktige vald förtroendeperson som har till uppgift att utöva viss tillsyn över föräldrar som förvaltar sina omyndiga barns tillgångar. I stället för en överförmyndare kan det finnas en överförmyndarnämnd i kommunen.

4. Ansöka om en god man som tar emot gåvan åt barnets räkning.
När en förälder själv vill ge bort en del av en bostadsrätt som gåva till sitt omyndiga barn kan föräldern inte både vara den som ger bort gåvan och samtidigt ta emot den. Därför måste först en särskild god man utses i ett sådant fall som kan ta emot gåvan för barnets räkning. Ansökan om god man görs hos överförmyndaren.

Om barnet är under 18 år och det är du som ger bort andelen i bostadsrätten måste du alltså:
1. Skriva ett gåvobrev
2. Underrätta bostadsrättsföreningen
3. Få ett samtycke från överförmyndaren eller överförmyndarnämnden
4. Ansöka om en god man som tar emot gåvan åt barnets räkning

Slutligen vill jag tipsa om att du enkelt och till ett fast pris kan upprätta ett gåvobrev via vår avtalstjänst på https://lawline.avtalsrobot.se/


Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000