Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

FRÅGA
Hej, en vän till mig har köpt naken bilder av en person. Hon skrev innan hon skickade att hon var 19 år, men sen när hon skickade bilderna skrev hon att hon sen var 16 år och hon började begära pengar av hon med utpressning. Om hon inte fick pengarna skulle hon anmäla honom till polisen för barnpornografibrott och samt skicka konversationen till hans familj och vänner. Samt lägga ut det på nätet med bilder. Min vän bad aldrig om bilder på en 16 åring och har heller inte sätt tidigare en bild på henne innan hon skickade bilderna. Det var hon som ljög för honom. Hon gav ett samtycke att det var okej att köpa bilder av henne. Kan han dömas i rätten? Läste på att det finns en lag som säger att om det finns ett samtycke från båda hållen och personen är byxmyndig. Alltså över 15 år så har män rätt att inneha bilderna. Eller i det här fallet ha sätt bilderna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om det du efterfrågar finns i 6 kap. 8 § brottsbalken och benämns som sexuell posering. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). I det fallet du beskriver påstås det att personen är 16 år varför bestämmelsen i andra stycket är den som är aktuell (första stycket avser barn under 15 år).

I andra stycket har skyddet utvidgats till att omfatta barn som fyllt femton men inte arton år. För dessa fall krävs att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Kravet att den sexuella poseringen ska vara ägnad att göra detta innebär inte att någon skada eller påverkan av utvecklingen måste visas ha ägt rum i det enskilda fallet. Kravet är i regel uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö. Sett till att det betalats ersättning för bilderna kan det rent objektivt sett argumenteras för att det utgör ett straffbart förfarande.

För att en handling ska vara straffbar krävs det i regel även s.k. uppsåt. När det gäller åldersgränserna är det för ansvar tillräckligt att oaktsamhet föreligger (6 kap. 13 § brottsbalken). För att det ska röra sig om ett brott är det således tillräckligt att din vän varit oaktsam för huruvida personen varit under 18 år. Oaktsamhetskrevet är lägre ställt än kravet på uppsåt. Exakt när oaktsamhet föreligger går inte att besvara utan är något som får avgöras i det enskilda fallet. Till din väns fördel kan eventuellt tala för om han inte sett några bilder på personen innan och att hon uttalat att hon var 19 år. Mot det kan ställas eventuella kontakter och beteende i eventuell korrespondens. Tyvärr går det som sagt inte att fastställa inom ramen för expresstjänsten om det föreligger oaktsamhet eller ej. Enligt bestämmelserna i andra stycket är det tillräckligt för ansvar att uppsåtet täcker de omständigheter som innebär att gärningen typiskt sett kan skada barnets hälsa eller utveckling. Typiskt sett innebär betalning för att barnet ska utföra eller medverka i sexuell posering en sådan omständighet. Knäckfrågan i detta bli därmed huruvida det föreligger oaktsamhet vilket inte kan utredas inom ramen för expresstjänsten, det krävs en djupare genomgång av ärendet och vad som skett.

Att den påstådda 16-åringen nu kräver betalt av din vän kan i sig utgöra brottet utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken) vilket är straffbart. I det fallet du beskriver vet din vän egentligen inte om det faktiskt är en 16-åring som skickat bilder till honom eller om det är någon annan. Likväl som att han inte vet om bilderna är av en 16-åring eller av den personen.

Min rekommendation till din vän är att han kontaktar en brottmålsadvokat. Advokaten kan gå igenom ärendet och råda honom vidare. I det kan utredas huruvida det kan argumenteras för oaktsamhet eller ej och om det bör ske en polisanmälan för utpressningen. Tyvärr arbetar Lawline juristbyrå inte med brottmål varför min rekommendation är att han söker upp en advokat som arbetar inom området.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (445)
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

Alla besvarade frågor (96585)