Vad gäller när kostnad för tjänst överstiger tidigare lämnad prisuppgift samt skador uppstått på egendomen?

Hej. Mina föräldrar har betalt en faktura för grävjobb på 46' men som var uppskattat 20'. Egentligen skulle vi ha bestridit fakturan men de betalade den innan jag hann bromsa dem. Hur kan man gå tillväga? Dessutom har grävskopan gjort sönder taket på ena hörnan samt en elkabel som är alldeles för kort och är sträckt istället för att gå intill huset.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar i egenskap av konsumenter beställt ett grävjobb av en näringsidkare och att denne lämnat en ungefärlig prisuppgift som hen sedan överstigit. Utöver detta så har företagaren gjort sönder taket och en elkabel i samband med att tjänsten utfördes. Jag kommer först gå igenom vad som gäller och sedan vad du kan göra. Till att börja med så är konsumenttjänstlagen (ktjl) tillämplig (1 § andra punkten ktjl).

Vad säger lagen?

Gällande priset

Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 %. Detta gäller dock inte om dina föräldrar och företagaren avtalat om någon annan prisgräns eller om företagaren har rätt till pristillägg (36 § andra stycket ktjl). Näringsidkaren har rätt till pristillägg om hen utfört tilläggsarbete, alltså sådant arbete vars behov framkommer när tjänsten utförs och som på grund av sitt samband med uppdraget bör utföras samtidigt som huvudtjänsten (38 § första stycket första punkten ktjl). Näringsidkaren har också rätt till pristillägg ifall tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som kan hänföras till dina föräldrar och som näringsidkaren inte kunde förutspå. Ett exempel på detta kan vara missvisande uppgifter gällande ytan som ska behandlas (38 § första stycket andra punkten ktjl).

Gällande de skador som uppstått under arbetet

Om egendom som tillhör konsumenten (dina föräldrar i detta fall) skadas medan egendomen är i näringsidkarens kontroll så är denne tvungen att ersätta skadan om hen inte kan visa att skadan inte beror försummelse av hen eller någon som hen anlitat för att utföra tjänsten. Dina föräldrar behöver kunna visa att de drabbats av en skada, samt att den uppstått under näringsidkarens kontroll (32 § första stycket ktjl).

Sammanfattning

Dina föräldrar har rätt till ersättning för skadorna som näringsidkaren orsakat och om dina föräldrar inte avtalat om någon annan prisgräns, samt att inget pristillägg blir aktuellt även rätt till ett lägre pris än de betalat. Jag rekommenderar att du till en början vänder dig direkt till näringsidkaren med era krav på ersättning. Om hen inte går med på era krav kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan också boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo