Vad gäller när juridiska personer köper bostäder i syfte att hyra ut dem?

2017-11-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Hur ser rättsreglerna ut om en juridisk person avser att köpa bostäder (bostadsrätter, ägarlägenheter eller villor) för att vidare hyra ut dem?
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ur något avseende ska du utveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Vad gäller för villor och ägarlägenheter?

För att få hyra ut villor och ägarlägenheter, som ägs av en juridiska personen, behövs inget tillstånd. Det enda hyresvärden, d.v.s. den juridiska personen, behöver rätta sig efter är bestämmelserna i 12 kap. jordabalken (som vanligtvis kallas för "hyreslagen"). Centrala bestämmelser där rör bl.a. uppsägningtider, besittningsskydd och vad som utgör en skälig hyresnivå.

Vad gäller för bostadsrätter?

För att andrahandsuthyrning av bostadsrätter ska vara tillåtet krävs det att bostadsrättsföreningens styrelse lämnar tillstånd (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen vägrar att lämna samtycke kan en ansökan istället göras till hyresnämnden (7 kap. 11 § bostadsrättslagen).

För att hyresnämnden ska lämna tillstånd krävs att bostadsrättshavaren (alltså den juridiska personen) kan presentera ett "skäl" till att hyra ut i andra hand. Hyresnämnden har tidigare konstaterat att enbart viljan att tillgodogöra sig hyra inte utgör ett giltigt skäl. Typexempel på vad som är giltiga skäl är studier/jobb på annan ort eller inledande av samboskap.

Även på ett tidigare stadium kan det uppstå problem för en juridisk person som köpt en bostadsrätt. Detta eftersom styrelsen, utan något särskilt skäl, kan vägra juridiska personer medlemskap i föreningen (2 kap. 4 § bostadsrättslagen).

Mot den bakgrunden kan konstateras att det är förenat med betydande risker att som juridisk person köpa en bostadsrätt, framförallt om det enda syftet är att hyra ut den. I värsta fall nekas den juridiska personen medlemskap och tvingas att sälja bostadsrätten, eventuellt med förlust.

Rekommendation

Om du överväger att, genom ett aktiebolag eller liknande, köpa en bostad för vidareuthyrning rekommenderar jag att det blir antingen en villa eller en ägarlägenhet. Det finns dock väldigt få ägarlägenheter i Sverige, så en villa är nog ett mer realistiskt alternativ. Det kan givetvis funka bra med en bostadsrätt också men det är viktigt att vara medveten om att en sådan affär, som framgått ovan, kan ge upphov till komplikationer.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95783)