Vad gäller när inget avtal om pris finns?

Hej!

Vad gäller kring prissättning om ingen offert lämnats och inget avtals skrivits med Elektriker. Arbetet är utfört och vi har hela tiden efterfrågat prisuppgifter men inte fått några. Jag har varit väldigt tydlig med att vi behöver veta priset för att kunna prioritera om vi vill få arbetet utfört nu.

Anledningen till att vi använt denna firman är att de ändå var och utförde arbete i vårt nybyggda hus (arbete som ingick via vår huvudentreprenör och som vi inte ska faktureras för). Vi tyckte det var smidigt om de ändå var hos oss och jobbade att de utförde övrigt elarbete som inte ingick.

Vi har inte fått någon faktura än. Elektrikern har hela tiden skyllt på resursbrist vilket göra att han inte har tid att kolla upp priser eller skicka en faktura. De har bara tid att jobba, inget administrativt! Jag har oändliga sms där jag efterfrågar detta och säger att jag inte vet om det ryms i vår budget. Han har flera gånger lovat att fakturera men inget kommer. Nu har han slutat svara helt.

Vad gäller nu? När vi får en faktura, vad har vi för rättigheter/skyldigheter?

Stort tack på förhand!


Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline för att få svar på er fråga!

När du köper en tjänst av ett företag är du skyddad av konsumenttjänstlagen. Av lagens 36 § framgår att om inget pris har avtalats ska konsumenten betala ett skäligt pris. Hänsyn ska tas till ”tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt”. Med andra ord är ett pris vanligtvis skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.

Enligt 40 § konsumenttjänstlagen är näringsidkaren skyldig att specificera uträkningen av priset om konsumenten begär det. När ni får fakturan kan detta vara bra att be om för att på så sätt se om priset är skäligt.

Eftersom ni ändå verkar ha kommit överens om att elektrikern ska utföra arbetet är ni skyldiga att betala fakturan när den kommer. Däremot har ni rätt att inte behöva betala ett högre pris än vad som får anses skäligt.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo