Vad gäller när föräldrar inte kommer överens vid gemensam vårdnad?

Hej!

Vem bestämmer om hur och när barnen skall vara hos resp. förälder om man inte är ense om detta?

Det gäller föräldrar som nyligen har separerats och inte kan komma överens.

Kan den ena förälder "förbjuda" den andra t.ex. hämta barn från dagis?

Dem skall träffa familjerätten. Vad är det som gäller under tiden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finner du i6 kap. Föräldrabalken (FB).

Vid gemensam vårdnad ska beslut som rör barnets livssituation tas av föräldrarna gemensamt,6 kap. 13 § FB. Boendeföräldern (den barnet bor hos) har rätt att ensam fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal och hjälp för att föräldrar ska komma överens. Om de fortfarande inte kommer överens får föräldrarna vända sig till tingsrätten.

Tills dess föräldrarna når en överenskommelse eller tingsrätten fattar en dom har ingen av föräldrarna mer rätt än den andre att fatta beslut om barnet (med undantag för boendeförälderns beslut om daglig omsorg). Det är alltså viktigt att föräldrarna försöker komma överens. Om de inte gör det blir det praktiska svårigheter, såsom du beskriver med hämtning från dagis och barnets boende. Föräldrarna bör ta hänsyn till barnets bästa och behov av att träffa båda föräldrar. Samarbetsovillighet kan senare få betydelse om det blir en process vid tingsrätten. Om det går så långt att den ena vårdnadshavaren skiljer (för bort, undanhåller, kvarhåller) barnet från den andre vårdnadshavaren kan denne dömas för egenmäktighet med barn vilket är straffbart, 7 kap. 4 § Brottsbalk.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000