Vad gäller när föräldrar inte kan komma överens om hos vem barnet ska bo hos?

2018-10-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min killes dotter som är 12 år vill inte bo hos sin mamma. Mamman och dottern är ständigt i konflikter, och dottern mår väldigt dåligt psykiskt. Mamman bestämde att dottern skulle bo hos pappan. Hon har nu i en månad bara träffat sin mamma varannan helg. Pappan vill att dottern ska folkbokföras på sin adress och han vill ha underhåll från mamman. Mamman vägrar skriva under papper från skatteverket för att hon förlorar flerbarnstillägg då, och hon vägrar betala underhåll. Hon har nu bestämmt att dottern ska bo hos henne igen varannan vecka. Dottern vill inte, hon vägrar och är jätteledsen. Vad kan vi göra nu akut? Om hon går till sin pappa efter skolan, bryter vi mot lagen då? Familjerätten är kontaktad, men det går för långsamt. Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barn och föräldrar finns i föräldrabalken (FB).

Det viktigaste när det gäller beslut som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).

Vem som beslutar om barnets boende
Det är vårdnadshavarna som ska besluta om frågor som rör barnet, t.ex. hos vem barnet ska bo hos. Ju äldre barnet blir desto mer ska barnets synpunkter och önskemål beaktas (6 kap. 11 § FB). Jag antar att både mamman och pappan till flickan är vårdnadshavare och då ska besluten tas av dem gemensamt (6 kap. 13 § FB).

Om vårdnadshavarna inte kan komma överens
Om föräldrarna har svårt att komma överens om vem barnet ska bo hos kan de få hjälp av socialtjänsten i kommunen (6 kap. 14 § FB).

Regler om socialtjänsten hittar vi i socialtjänstlagen (SoL).

Om de tar kontakt med socialtjänsten i kommunen kan de erbjudas samarbetssamtal som leds av en sakkunnig i syfte att komma överens kring boendefrågan (6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § SoL). De kan även få hjälp med att komma överens och träffa avtal kring barnets boende (6 kap. 17 a § FB och 5 kap. 3 § SoL).

Om de inte kan komma överens har föräldrarna möjlighet att ensam eller tillsammans vända sig till tingsrätten som beslutar vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med (6 kap. 14 a § FB). Om rätten anser att det är det bästa för barnet så kan de besluta om växelvis boende.

Om föräldrars underhållsskyldighet
Det är föräldrarna som ska ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Kostnaderna för underhållet ska delas mellan föräldrarna efter deras enskilda ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 3 stycket FB).

Om barnet endast bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om föräldrarna har svårt att komma överens kan underhållsbidrag fastställas genom avtal eller dom (7 kap. 2 § 2 stycket).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1157)
2019-04-24 Underhållsbidrag till sambos barn
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?

Alla besvarade frågor (68195)