FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/10/2018

Vad gäller när föräldrar inte kan komma överens om boende och umgänge?

Jag är en pappa som har två döttrar på 11 och 13. 11-åringen har valt sedan 1-2 månader att bo på heltid hos mig och den äldre har valt att bo på heltid hos sin mamma. Vi har gemensam vårdnad och har varit skilda i ca 2 år. 11-åringen vill inte bo hos sin mamma efter diverse hot och mindre roliga sms om att mamman blir bortvald till fördel för min nya partner. Hon har skuldbelagt och hotat med att dom inte får åka med på resor mm om dom inte bor hos sin mamma minst halvtid. Mamman i sin tur kräver att den yngsta skall bo hos henne minst varannan vecka. Men i nästa så talar hon om för den äldsta att hon inte behöver varken bo eller träffa mig om hon inte vill. Jag undrar vad som gäller i den frågan.

Vore tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler som gäller för vårdnadshavare och för föräldrar finns i Föräldrabalken (FB). Gällande vårdnad, boende och umgänge används 6 kap. FB. I mitt svar kommer jag att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge med ert 13-åriga barn samt för 11-åringens boendesituation. Avslutningsvis ger jag er råd om vad ni kan göra.

Vilka rättigheter har du att träffa ditt barn?

En förälder har inte en ovillkorlig rätt att umgås med sitt barn, utan lagstiftaren utgår från att det är barnets rättighet att få umgås med sin förälder. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten. Då ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna beaktas (6 kap. 2 a § FB). Även om det inte är föräldern som har rätt att umgås med sitt barn, finns det en tanke att det vanligtvis är förenligt med barnets bästa att ha ett umgänge med den förälder barnet inte lever med.

Vilket ansvar har ni som föräldrar i denna situation?

Barnet har alltid rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Ni har som föräldrar gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta betyder i ditt fall att 13-åringen har rätt till umgänge med dig om denne vill, men även att 11-åringen har rätt till att träffa sin mamma om denne vill. En förälder som vill umgås med ditt barn kan begära att domstolen beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Ju äldre barnen blir desto mer ska barnets synpunkter och önskemål beaktas (6 kap. 11 § FB), och eftersom ni båda är vårdnadshavare ska besluten tas gemensamt (6 kap. 13 § FB).

Barns inflytande i fråga om boende, umgänge och vårdnad

Barn under 18 års ålder har ingen rätt att själva fatta beslut i dessa frågor och de är inte heller skyldiga att göra det. Det är föräldrarnas ansvar att komma fram till en lösning som är bäst för barnen. Det är däremot inte fel att låta barnen berätta vad de själva vill och tycker känns bäst. När socialtjänsten eller domstol avgör frågor om boende, vårdnad och umgänge ska de ta hänsyn till barnens egen vilja i den mån det är lämpligt med hänsyn till barnens ålder och mognad. Det betyder att ju äldre och mognare ett barn är, desto större vikt ska läggas vid deras egen vilja i dessa frågor. Det regleras i 6 kap. 2 a § FB som även nämndes ovan. Det finns ingen lagstadgad ålder för när barn kan ta egna beslut, utan det beror på vad saken gäller och hur gammalt barnet är. I frågor om vårdnad, boende och umgänge är utgångspunkten att man tar hänsyn till barns åsikter när de fyllt 12 år. Ju äldre era barn blir, desto mer hänsyn tas till dess åsikter och ålder.

Det är alltså korrekt att 13-åringen får berätta om denne vill umgås och bo hos dig, men denne har ingen skyldighet att ta något beslut eller berätta om det om denne känner sig obekväm med det. 11-åringens boendesituation är något ni måste avtala om och om ni gör det skriftligen, samt att socialnämnden godkänner avtalet anses det gällande (6 kap. 14 a § andra stycket FB). Om ni inte kan komma överens kan ni antingen välja att pröva på samarbetsavtal eller att ta ärendet vidare till domstol.

En första åtgärd är samarbetssamtal

Socialtjänsten kan bistå med rådgivning om vårdnad, boende samt umgänge och det finns en möjlighet till samarbetssamtal om ni anser att det är svårt att komma överens (6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § Socialtjänstlagen). Samarbetssamtal är frivilliga, men det kan vara en god idé att delta, eftersom resultatet kan bli att du och mamman kan komma fram till en lösning som fungerar både för er och era barn. Ifall ni väljer att ta detta till domstol kommer rätten vid en förhandling föreslå att ni ska delta i samarbetssamtal, varför det kan vara en god idé att pröva på det först.

Du kan begära umgänge via domstol

Om ni inte kan enas i samarbetssamtal har du möjlighet att vända dig till domstol för att begära att 13-åringen får umgänge med dig. Det normala är att era ombud kommer att föra en ömsesidig korrespondens. Ditt ombud med krav om umgänge med 13-åringen, och hennes inställning framförs av hennes ombud. Kan ni inte enas i det skedet kallas ni till en muntlig förhandling tillsammans med era ombud och domare. Vid muntliga förhandlingen går domstolen igenom det ni begär och rätten kommer föreslå att ni ska delta i samarbetssamtal, vilket jag tidigare nämnde. Samtidigt kommer rätten arbeta för att ni gemensamt ska komma fram till en lösning. Domstolen vill inte i första hand ingripa och bestämma hur umgänget ska se ut, varför det är viktigt att ni gemensamt kan komma fram till en lösning som fungerar för alla. Om ni inte då heller kan komma överens går tvisten vidare till att avgöras i domstol vid ett senare tillfälle. Inför förhandlingen utreder domstolen hemförhållandena och det som i situationen behöver utredas för att komma fram till vad som är till barnets bästa.

Du bör anlita en jurist som företräder dina intressen

Om du begär umgänge via domstol rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig och dina intressen. Min rekommendation är att ni vänder er till vår telefonrådgivning eller att ni bokar tid mer en av våra jurister

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000