Vad gäller när ett samboförhållande upphör?

FRÅGA
Hej! Vad är det som gäller när ett samboförhållande tar slut? Måste förhållandet ha pågått under en viss tid för att vissa saker ska gälla? Hur funkar det med hyresrätten när båda parterna står på hyreskontraktet? Hur ska man tänka och hur går det till när man ska dela upp innehållet av lägenheten så som inköpta möbler, porslin etc?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller när ett samboförhållande upphör hittar du i sambolagen.

För att svara på dina frågor kommer jag först att dela upp svaret i olika rubriker utifrån de frågor du ställt, och till sist kommer en sammanfattning där jag sammanfattar mitt svar.

När ett samboförhållande upphör

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). För att ett samboförhållande ska upphöra menar lagen att det kan ske på främst tre sätt: (1) om någon av samborna gifter sig, (2) om samborna flyttar isär, eller (3) om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande fortsätter alltså att löpa på tills något av de tre ovannämnda kriterierna för att ett samboförhållande ska avslutas uppfylls (2 § sambolagen).

Samboförhållandets varaktighet

Generellt sett har inte sambolagen något krav på att samboförhållandet ska ha pågått under en viss tid för att visa saker ska gälla. Dock är ett krav för sambodefinitionen i 1 § sambolagen att samborna stadigvarande bor tillsammans. Med ordet stadigvarande innebär det att samboförhållandet måste ha haft en viss hållbarhet, och förhållandet kan därmed inte ha bestått under en för kort tid för att räknas som ett samboförhållande. Har samborna gemensamma barn kan man ofta utgå från att ett samboförhållande föreligger. Annars är sex månader ett generellt riktmärke att utgå från gällande samboförhållandets varaktighet. Har samborna alltså stadigvarande bott tillsammans i minst sex månader, ska deras förhållande klassas som ett samboförhållande och reglerna i sambolagen blir därmed tillämpliga (prop. 2002/03:80, s. 43-44).

Sambornas egendom och bodelning

Vid ett samboförhållandes upphörande, ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om en av samborna begär det. Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Samboegendom som ska fördelas är sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Ingen annan egendom ska tas med i bodelningen (3 § sambolagen). Bohag är inre lösören som är till för det gemensamma hushållet, t.ex möbler och hushållsmaskiner (6 § sambolagen). Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas och sedan fördelas mellan dem på lotter (12 § och 16 § första stycket sambolagen).

Egendom som en sambo fått via gåva, testamente, arv eller annan egendom där det är enkelt att konstatera att egendomen är sambons enskilda, räknas vanligtvis inte som samboegendom (4 § sambolagen). Samborna får även i förväg avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och därmed förbli enskild egendom. Detta gör de genom att skriva ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen).

Hyresrätten

Angående hyresrätten där båda samborna stod på hyreskontraktet ska hyresrätten anses som deras gemensamma bostad. Detta då hyresrätten är avsedd som sambornas gemensamma hem och hyresrätten har huvudsakligen det som ändamål (5 § tredje punkten sambolagen). Vem av samborna som ska få ta över hyresrätten kan jag inte avgöra, men lagen menar att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen. Den sambon som tar över bostaden ska räkna av värdet av bostaden på sin lott och därmed få mindre del i resterande egendom under bodelningen (16 § andra stycket sambolagen). Vid bedömningen av vem av samborna som bäst behöver bostaden kan bidragande faktorer vara sambornas respektive ekonomiska situationer samt med vilken förälder eventuella barn ska bo.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så finns det inga strikta regler på hur länge ett samboförhållande ska ha pågått för att vissa saker ska gälla, men har förhållandet pågått i minst sex månader ska det anses vara ett samboförhållande. Är detta fallet ska alltså reglerna i sambolagen vara tillämpliga. Om en av samborna begär senast ett år efter att samboförhållandet har upphört att en bodelning ska ske, ska samboegendomen, alltså bostaden, möbler, porslin etc. som har skaffats för gemensamt bruk delas upp lika mellan samborna. Har samborna inte skrivit något samboavtal i förväg är all samboegendom gemensam och ska delas lika. Gällande hyresrätten är det den sambon som bäst behöver bostaden som ska få den, men denna ska då räkna av andra andelar i samboegendomen vid bodelningen. Detta för att bodelningen ska vara så rättvis som möjligt mellan samborna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2634)
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?
2020-05-27 Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?

Alla besvarade frågor (80547)