Vad gäller när ens partner har skulder hos Kronofogden?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA
HejJag undrar vad som gäller då man är sambo och bor i hyresrätt och den andra parten har skulder hos kronofogden?Kan jag bli skyldig att få betala den andres skulder eftersom vi bor ihop? Sambon är pensionär och betalar en av gift var månad på 1050 som går tillbaka till kronofogden som driver in skulden.Sambon äger inga möbler utan det är mina egna. Vad är det som gäller för min del?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har ingen skyldighet att betala den andres sambons skulder. Om din sambo blir föremål för utmätning gäller följande regler.

Hyresrätten

Från utmätning undantas hyresrätt till lägenhet som är den betalningsskyldiges stadigvarande bostad (5 kap. 1 § UB).

Lös egendom

Huvudregeln för att lös egendom ska kunna utmätas är att egendomen ska tillhöra den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Det ska alltså framgå (vara utrett) att egendomen tillhör den betalningsskyldige.

Det finns dock en presumtionsregel som gäller för sambor. Om sambor har lös egendom i sin gemensamma besittning anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen. Den betalningsskyldige anses dock inte vara ägare till egendomen om det görs sannolikt att samborna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen. Inte heller anses den betalningsskyldige vara ägare till egendomen om det framgår att egendomen tillhör den andre sambon eller någon annan (4 kap. 19 § UB).

Den lösa egendomen kommer därför att anses tillhöra den betalningsskyldige om inget annat visas. Du måste därför kunna styrka din äganderätt för att egendomen inte ska utmätas. Du kan till exempel visa upp en skriftlig handling där det framgår att du är ensam ägare till egendomen, t.ex. ett testamente, en faktura, ett kvitto eller ett gåvobrev.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (565)
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

Alla besvarade frågor (96381)