Vad gäller när en sambo redan äger en del i en lägenhet?

FRÅGA
Vad gäller för samboavtal när en part redan äger del i lägenhet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboavtal och bodelning mellan sambor regleras i SamboL. Du hittar lagen här. Huvudregeln i sambolagen är att om samboförhållandet upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det, se SamboL 8 §. I bodelningen ska samboegendom ingå. Med samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att om en av parterna äger en del i en lägenhet sedan innan samborna flyttade ihop kommer denna inte anses utgöra samboegendom eftersom den då inte rimligen då kan anses köpt för gemensamt bruk. Parterna kan dock komma överens om att inte utföra en bodelning enligt SamboL utan istället dela upp sin egendom som de själva bestämmer. Den parten som äger lägenheten sedan innan kan alltså gå med på att dela på värdet av lägenheten om han eller hon skulle vilja det. Sambolagen blir alltså endast aktuell då en av parterna påkallar att bodelning ska ske enligt den lagen.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2892)
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?

Alla besvarade frågor (91130)